Vi skal kjempe for våre rettigheter

-Vi kjemper for nye nødvendige rettigheter, men også for å beholde allerede opparbeidede rettigheter, sier forbundsleder Frode Alfheim på Industri Energis ekstraordinære landsmøte på Gardermoen 15. november.

Frode Alfheim viser til at Industri Energi er i streik for noe som burde være en selvsagt rettighet i arbeidslivet, nemlig en tariffavtale.

-For første gang på over 20 år er vi i en streik for å få tariffavtale. Det er den britiske delen av verdens største oljeserviceselskapselskap, SLB, som nekter å akseptere oljeserviceavtalen. De nekter å inngå tariffavtale med oss, selv om de har arbeid på norsk sokkel, for ConocoPhillips på Ekofisk. Vi er sjokkert over måten SLB UK dundrer fram på, sier Alfheim.

Han viser til at arbeidet til de streikende nå blir nå utført av uorganiserte arbeidstakere. – Attpåtil er tre av våre medlemmer oppsagt. Og de seks siste har blitt omplassert. SLB UK bryter loven og vi skal forfølge dette rettslig, sier forbundslederen og slår fast at forbundet må ha langsiktighet i dette arbeidet.

-Vi kan ikke gi oss, for hvis arbeidsgiver får gjennomslag, så vet vi at det snart vil spre seg til andre deler av arbeidslivet, også på land. Denne kampen må og skal vi vinne, sier han og får to av de streikende medlemmene i SLB UK, som ikke kan navngis, opp på scenen, til stående applaus fra de over 300 delegatene i salen.

Ta vare på verdens mest klimavennlige industri

Alfheim tordner også mot regjeringens forslag om kutt i CO2-kompensasjonsordningen for landindustrien (se egen artikkel).

-Vi forlanger at regjeringen og Stortinget tar inn over seg at de er i ferd med å slå huller i livsvilkåret for verdens mest klimavennlige industri. Det er ikke for sent å snu. Skrot forslaget!

Og han slår fast at uten norsk industri, til lands og til havs, er det umulig for Norge å nå klimamålene.

Vi trenger mer kraft, rett og slett mye mer kraft

Frode alfheim

-Da trenger vi mer kraft, rett og slett mye mer kraft. Nå er det på tide at energibransjen i Norge har fullt trøkk på oppgradering, utbygging og forbedringer av vannkrafta i Norge. Og de kablene som går til Danmark nå, de må ikke erstattes med nye, sier han.

Må lete etter mer gass på sokkelen

Alfheim viser videre til at det etter Russlands invasjon av Ukraina er norsk gass som holder liv i europeisk industri.

-Tyskland ønsker langsiktige gassavtaler med Norge. Og de vil ha blått hydrogen. Og fangst og lagring av CO2 blir nå business. Skal vi kutte gassproduksjonen vår, så blir den raskt erstattet av andre, gjerne autoritære regimer som vi ikke vil assosieres med. Det må unngås. Derfor trenger vi å lete etter og finne mer gass, sier Alfheim.

Han slår fast at det er mye alvor i verden og at det er viktige kamper her i Norge som fortsatt må kjempes.

-Til disse kampene trenger vi enda mer muskler. Derfor er det lurt å slå oss sammen med FLT. Med nær 80.000 medlemmer blir vi en sterk og mektig stemme i LO-familien og i norsk industri, både på land og sokkel. Dette er fortsettelsen på å bygge en enda sterkere og mer slagkraftig organisasjon, sier Frode Alfheim.