Vi kan ikke gi bort formuen vår til selskaper som gir blaffen i sosial dumping!

Våre petroleumsforekomster er vår felles formue. Laget og lagret av naturen over millioner av år, før den i dag omsettes til penger. Store penger.

Teksten er skrevet av Christopher Talgø, leder av samarbeidskomiteen for oljeservice i Industri Energi. Teksten stod først på trykk i Stavanger Aftenblad.

Selskapene som driver petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, gjør dette under eksklusive rettigheter. Lisensene gjør at de blir eiere av all petroleum som produseres mot at de betaler en grunnrenteskatt tilbake til samfunnet.

Når slike eksklusive rettigheter til våre fellesskapsressurser tildeles, har samfunnet både rett og plikt til å stille krav til nye og eksisterende rettighetshavere. Grunnrenten binder samfunnet til virksomheten gjennom direkte økonomiske interesser. Det er derfor svært viktig at samfunnet er ansvarsbevisste og ikke lar seg blindt forføre av de hundrevis av milliardene grunnrenten bidrar med.

Det er nemlig slik at for hver krone oljeselskapene betaler ut i lederbonus, dekker staten 78 øre gjennom denne særskatten. Tilsvarende tjener staten 78 øre for hver krone underleverandører skvises for. Staten er den som største risikotakeren i petroleumsvirksomheten.

Det er lønnsomt både for oljeselskapene og samfunnet å dumpe lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene. Vi vet ikke om kontrakten oljeselskapet ConocoPhillips har tildelt SLB UK, selskapet der arbeidstakere har vært i streik i sju måneder etter krav om tariffavtale, gir rom for anstendige lønns- og arbeidsvilkår eller ikke, men det kan uansett ikke forsvare at oljeselskapet toer hendene sine når arbeidsvilkårene til leverandøren avdekkes. Enten sitter oljeselskapet og samfunnet igjen med ekstra inntekter på bekostning av arbeidstakere på norsk sokkel, eller så gjør verdens største oljeserviceselskap det.

Er du også opptatt av et trygt og organisert arbeidsliv med gode tariffavtaler? Les mer og bli medlem her.

De ansatte som er i streik, jobber under langt dårligere vilkår enn tilsvarende andre arbeidstakere på sokkelen. Lavere lønn, ikke forutsigbar fritid, ingen overtidsbetaling eller ulempetillegg og jobber opptil 30 timer lange arbeidsperioder. Under streiken må de se på at selskapet har satt inn uorganisert arbeidskraft for å dekke inn arbeidet deres, i tillegg til at tre av de streikende har fått oppsigelse. Oppdragsgiver ConocoPhillips er tause.

De streikenes kamp er ikke bare viktig for dem selv, men den vil være avgjørende for fremtiden for det godt organiserte arbeidslivet på norsk sokkel. Om SLB UK vinner fram, vil flere selskaper følge etter med utenlandske arbeidsavtaler for arbeid på norsk sokkel som gir arbeidstakere svekkede rettigheter.

SLB UK-streiken

Industri Energi sine medlemmer i SLB UK har siden 31. mars streiket med krav om å inngå tariffavtale.

Bakgrunnen for streiken er at Industri Energi mener SLB UK (tidligere Schlumberger UK) driver sosial dumping om bord i fartøyet «Island Captain», som er på kontrakt for ConocoPhillips på Ekofisk-feltet.

Våre medlemmer i selskapet opplever uakseptable lønns- og arbeidsvilkår. Og vi har dokumentert at enkelte har jobbet 28-30 timer lange arbeidsskift. Det utgjør en sikkerhetsrisiko.

Industri Energi krever tariffavtale for våre medlemmer i SLB UK, noe bedriften nekter å imøtekomme.

LES MER HER

Skal petroleumsressursene forvaltes på en slik måte at det i et langtidsperspektiv kommer hele det norske samfunn til gode må samfunnet stille krav til rettighetshaverne og kreve at de velger leverandørbedrifter med tariffavtale, eller forplikter bedriftene gjennom kontrakt til å inngå tariffavtale dersom de ansatte krever det.

Når staten er største interessent må det være i vår felles interesse at vi opprettholder et organisert arbeidsliv med anstendige arbeidsvilkår og arbeidstakerrettigheter. Da kan vi ikke gi lisenser til oljeselskaper som gir blaffen i sosial dumping.