Uttalelser fra samarbeidskomiteene i aluminium og elektrokjemisk industri

Samarbeidskomiteene har vedtatt seks uttalelser hvor de blant annet krever strakstiltak for bedrifter som sliter under strømpriskrisen, og at Norsk Industri trekker sine krav om at nye industrier skal tas inn som en del av lønnsoppgjøret.

I forrige uke møttes 70 tillitsvalgte fra samarbeidskomiteene elektrokjemisk og aluminium på Hell i Trøndelag for å diskutere blant annet kraft, industripolitikk og tariffoppgjøret.

Nå er seks uttalelser klare, og her er en oppsummering (du kan laste ned uttalelsene i sin helhet nederst i artikkelen):

Uttalelse 1 – Energipriser

Elektrokjemisk samarbeidskomite og samarbeidskomiteen for aluminium ser med bekymring på den kraftige prisøkningen på fossil energi. Gass er en viktig innsatsfaktor i mange av våre prosesser. Når prisen skyter i været, vil dette påvirke våre bedrifter negativt. 

Vi krever derfor at det gjøres tiltak på kort sikt som kan avhjelpe denne situasjonen.

Fra tariffkonferansen i forrige uke. Foto: Cay Nordhaug.

Uttalelse 2 – Kraftforedlende industri og kraftpriskrisen

Vi må sørge for at bedrifter som er i krevende situasjoner får støtte gjennom denne strømpriskrisen. Når strømregningene går opp 600 % er ikke disse bedriftene levedyktige. Elektrokjemisk samarbeidskomite og samarbeidskomitéen for aluminium krever derfor at det STRAKS kommer tiltak også til kraftforedlende industri som ellers ikke vil overleve denne krisen.

Uttalelse 3 – Norsk Industri er ikke part i LOs organisasjonsarbeid

Et av kravene fra Norsk Industri inn til årets frontfag oppgjør er at nye industrier skal tas inn som en del av lønnsoppgjøret. De krever spesifikt forhandlinger om organisasjonsretten i nye batterifabrikker.

Samarbeidskomiteene for Elektrokjemisk og Aluminium krever at Norsk Industri trekker dette kravet og holder seg til avtalte spilleregler. Hvis de ikke gjør dette, må Fellesforbundet blankt avvise å diskutere dette i årets lønnsoppgjør.

Uttalelse 4 – Flere prosjekter må iverksettes for å nå det grønne skiftet

Vi krever at stat og bedrifter støtter opp om forskning og utvikling av nye fornybare energikilder, som for eksempel bølgekraft.

Norge skal være i førersetet innenfor fornybar energi, og derfor må finansieringen og tempoet kraftig opp innenfor dette området.

Leder for elektrokjemisk samarbeidskomite Jan Haugen (t.h), leder for Aluminium Ørjan Normann (i midten) og arbeidsutvalgsmedlem Barbro Auestad til venstre på tariffkonferansen i forrige uke. Foto: Cay Nordhaug.

Uttalelse 5 – Vi ønsker et nærmere samarbeid med FLT velkommen

Elektrokjemisk samarbeidskomite og samarbeidskomiteen for aluminium ønsker velkommen et nærmere samarbeid med FLT. Industri Energi er allerede et forbund med mange vertikale tariffavtaler med mange på individuell lønn og vi er ikke i tvil om at et sånt samarbeid vil styrke begge forbundene og være et tydelig signal om at vi virkelig mener noe med LO for alle.

Uttalelse 6 – Elektrokjemisk samarbeidskomite og samarbeidskomiteen for aluminium fordømmer krigen i Ukraina

Russland må stoppe terrorkrigen i Ukraina og Putins tolkning av Europa må stanses. Naboland til Russland må selv avgjøre hvilken tilknytning de vil ha til Europa. Land som Sverige, Finland, Moldova og Ukraina er eksempler på dette. Ingen land skal bombes inn i Putins tenkte imperium.

Forhandlingene for elektrokjemisk og aluminium vil foregå 3-4 mai.

– Vi forventer gode lønnsoppgjør, sier leder av elektrokjemisk samarbeidskomite, Jan Haugen.