Ulykken må bidra til å ytterligere styrke helikoptersikkerheten på sokkelen

En delegasjon fra helikopterutvalget var på verdens største helikoptermesse, Heli-Expo i California, da den tragiske helikopterulykken skjedde utenfor Sotra. -Det var med sjokk og vantro vi fikk beskjeden. Nå blir det viktig å finne årsaken og bruke lærdom fra ulykken til å ytterligere styrke helikoptersikkerheten på sokkelen, sier Henrik Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg.

-Vi satt i et møte om hvordan vi internasjonalt kan bedre helikoptersikkerheten, da jeg fikk tekstmelding om at et Bristow S92-helikopter var savnet i Nordsjøen. Det knyttet seg umiddelbart i magen og sterke minner fra Turøy-ulykken dukket opp. Like etter begynte telefonene å kime. Det var med sjokk og vantro vi tidlig fikk bekreftet at det hadde skjedd en fatal ulykke, sier Henrik Fjeldsbø, forbundssekretær i IE&FLT og leder i LOs helikopterutvalg.

Equinor-ansatt og IE&FLT-medlem Reidun Hestetun omkom i ulykken.

IE&FLT og LOs helikopterutvalg er siden holdt løpende orientert om helikopterhavariet.  -Ulykken preget alle møter og samtaler under messen. Og vi fikk oppleve på nært hold hvordan helikopterbransjen reagerer på en slik ulykke, sier Fjeldsbø.

Henrik Fjeldsbø på helikoptermessen i Anaheim. Foto: Atle Espen Helgesen

Midt på natten begynte henvendelsene å strømme på. – Det ble titalls intervjuer med pressen, samt flere teamsmøter og telefonsamtaler med tillitsvalgte. Det var da viktig å understreke at vi må unngå spekulasjoner. I slike situasjoner må vi forholde oss til Luftfartstilsynet og Havarikommisjonen. Det er de som må vurdere om det finnes grunnlag for eventuelle tiltak. Vi må opptre som en seriøs aktør og ikke forstyrre arbeidet med støy og uro, sier Fjeldsbø.

God sikkerhetskultur

Leder og nestleder i Helikopterservice flygerforening, Sondre Hørsdal og Thomas Bråthe, opplever at det var nyttig å være der alle de viktigste aktørene i helikopterbransjen var samlet, da ulykken skjedde.

– Ved å være her fikk vi raskt tilgang på grundig informasjon om ulykken. Vi hadde hele tiden tett kontakt med de sentrale aktørene i bransjen, samtidig som vi ble oppdatert om situasjonen hjemme, sier Bråthe.

Pilotene Sondre Hørsdal og Thomas Bråthe sier deres viktigste jobb er å minimere risikoen. Foto: Atle Espen Helgesen

Hørsdal understreker at sikkerhetskulturen i offshore helikopterbransjen i Norge er svært god og at flygernes vurderinger alltid blir respektert. -Men selv om det er god sikkerhetskultur så kan vi aldri garantere at ulykker ikke kan skje. Det finnes risiko, men den skal vi minimere i så stor grad som overhodet mulig, gjennom trening og stor grad av åpenhet om hendelser, sier pilotene.

Øyvind Strøm, helikoptertekniker og forbundsleder i Helikopteransattes forbund (NHF), understreker at luftfarten dessverre ikke er 100 prosent trygg.

-Vi har ennå ikke klart å gjøre transportsektoren helt sikker, verken på veiene, i luften eller på havet. Og innen luftfart er det helikoptertrafikk som utgjør den største risikoen. Derfor skal vi kontinuerlig strebe etter å håndtere risiko og etter beste evne alltid ha fokus på sikkerhetsforbedrende arbeid, sier Strøm.

-Det å være på Heli-Expo understreker betydningen av det sikkerhetsarbeidet vi jobber med hele tiden. Vi må kjenne risikofaktorene og jobbe målrettet og kontinuerlig for å heve sikkerhetsnivået. Det forutsetter tillit og dialog mellom de ulike aktørene, sier han.

Må jobbe målrettet for å øke sikkerheten

Søk- og redningskaptein Jan Møller Andersen i Bristow og styrerepresentant i NHF er enig. – Sikkerhet er alltid vår øverste prioritet og fokus. En av de aller viktigste forutsetningene i dette arbeidet er godt samarbeid og tillitsfull dialog mellom partene, sier han.

Andersen kjente de involverte i Sotra-ulykken svært godt og har samarbeidet med enkelte av de i over 15 år.

-Ulykken preger oss alle. Offshore helikopter, og særlig offshore søk og redning, er et lite miljø og ulykken traff oss hardt. Samtidig er det stor iver etter å lære av ulykken. Derfor må vi så snart som mulig finne årsaken til ulykken og lære av den.

En forutsetning for å forbedre sikkerhetsnivået er å jobbe tillitsfullt sammen

Henrik fjeldsbø

Han understreker at det alltid vil være en grad av risiko for helikopteroperasjoner. – Vår jobb er å styre risikoen best mulig, sånn at det ikke blir problemer. Og vi skal alltid ta tak i detaljene og gjøre kontinuerlige forbedringer, sier Andersen.

Henrik Fjeldsbø sier seg helt enig og understreker:

-En sentral forutsetning for å ivareta og forbedre sikkerhetsnivået er at folk i bransjen jobber tillitsfullt sammen, gjennom dialog, med et felles mål om å forbedre sikkerheten. Da er det helt avgjørende at arbeidstakernes og passasjerenes representanter deltar på de arenaene der sikkerheten diskuteres, sier Fjeldsbø.

Helikopterutvalget spiller sentral rolle

Ifølge SAR-kaptein Møller Andersen spiller Helikopterutvalget således en helt sentral rolle for å øke helikoptersikkerheten på norsk sokkel.

-Det er ingen andre i den internasjonale helikopterbransjen som har den rollen og innflytelsen Helikopterutvalget har opparbeidet seg, sier han.

-Jeg opplever at vi blir møtt med stor respekt og lyttet til av hele helikopterbransjen. Vi har høy kompetanse på tvers av flere fagfelt. Og alle vet at vi alltid har ett mål, nemlig å styrke sikkerheten for våre medlemmer, sier han.

Sndre Hørsdal og Jan Andersen inspiserer et redningshelikopter av typen Aw139 på helikoptermessen i Anaheim. Foto: Atle Espen Helgesen

Helikopterutvalget har under helikoptermessen også understrekt behovet for lengre kontrakter i helikopterbransjen.

-Lengden på kontraktene påvirker helikopterselskapenes muligheter til å investere i sikkerhet og modernisering. Uten lengre kontrakter får vi ikke nødvendig fornying og innovasjon i bransjen, sier Fjeldsbø.

Spennende tider framover

Helt på tampen av årets Heli-Expo opplyste Equinor at det anskaffer 15 nye helikoptre på sokkelen, ti helikoptre av typen Bell 525 og fem av typen Leonardo AW189.

Henrik Fjeldsbø er svært fornøyd med anskaffelsen og understreker at helikopterutvalget har kjempet for dette siden 2016.

-Vi har gjentatte ganger uttalt at det haster å få et alternativ for å sikre redundans i helikopteraktiviteten på sokkelen. Derfor er det svært gledelig at Equinor nå bestiller 15 nye, moderne maskiner, sier han.

Pilotene Sondre Hørsdal og Jan Møller Andersen prøver cockpit på en Leonardo Aw139 på helikoptermessen. Helikoptertypen skal tas i bruk som søk- redningshelikopter på Oseberg. Foto: Atle Espen Helgesen

Øyvind Strøm mener at det viser en generell optimisme i offshore helikopterbransjen, etter flere vanskelige år.

-Det blir spennende tider framover for alle som jobber i bransjen. Samtidig vil det bli utfordrende når vi får flere nye helikoptermodeller i drift i samme tidsrom, i løpet av 2026. Det har aldri skjedd før og det vil bli krevende for helikopterorganisasjonene. Vi må derfor allerede nå begynne å forberede oss, sier han.

Fremdeles en krevende delesituasjon

Delesituasjonen på Sikorsky S-92-helikoptrene har også vært et mye diskutert tema på helikoptermessen.

Helikopterutvalget med leder Henrik Fjeldsbø (tv) hadde møte med toppledelsen i Sikorsky under Heli-Expo. Foto: Atle Espen Helgesen

– Det som er klart er at vi kommer til å få en vanskelig situasjon med mindre tilgjengelighet på Sikorsky-helikoptrene framover, når det blir stadig færre tilgjengelige deler. Det kommer til å bli verre, før det blir bedre, sier Strøm.

Han forklarer at det medfører økt arbeidsmengde for teknikerne når de må ta deler fra andre helikoptre for å klare å holde flest mulig maskiner i luften. – Det er utfordrende, men prosedyrene er gode, så det skal ikke utgjøre noen sikkerhetsrisiko, sier han.