Transocean-ledelsen vil ikke lenger stille vaksinekrav

Etter vedvarende press fra Industri Energi, både lokalt og sentralt, har ledelsen i riggselskapet Transocean snudd og vil ikke lenger blande seg borti de ansattes vaksinestatus. –Jeg er glad for at vi klarte å få ledelsen til å snu, sier Alexander Eliassen, nestleder i Transoceanklubben.

Det var tidligere denne måneden riggselskapet Transocean sendte ut beskjed til sine ansatte om at dersom de ikke vaksinerer seg, så må de finne seg annet arbeid.

I meldingen skrev ledelsen: «Vi arbeider nå med situasjonen der vi vil kreve vaksinering for å entre en rigg. Dette er tuftet på at vi nå har vaksinert i 1 år straks og alle skal ha fått tilbud om å vaksinere seg. De som har valgt å ikke gjøre dette vil nok måtte finne seg annet arbeide.»

Det skapte dårlig stemning og vantro blant de ansatte.

Forbundet satte foten ned

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, ble svært overrasket over trusselen fra Transocean-ledelsen. – Dette er totalt uakseptabelt og dette skal vi sette foten ned for, sa Alfheim.

Sent mandag kveld valgte Transocean-ledelsen å trekke sine trusler.

I en epost til de ansatte skriver ledelsen at den ønsker å presisere den tidligere meldingen om vaksinasjon: «Foreløpig er vaksinasjon ikke obligatorisk i Norge. Din nåværende vaksinasjonsstatus vil ikke påvirke din utreise til våre rigger, og ditt ansettelsesforhold har ikke endret seg på noen måte».

Videre skriver ledelsen at den vil samarbeide med fagforeningene for å gi klare retningslinjer i framtiden.

Glad bedriften valgte å snu

Nestleder i Industri Energi-klubben Oljearbeiderforeningen i Transocean, Alexander Eliassen, slår fast at det er presset fra Industri Energi, både lokalt og sentralt, som har fått ledelsen til å endre standpunkt om vaksinering.

Alexander Eliassen, nestleder i Oljearbeiderforeningen i Transocean. Foto: Privat

-Kravet vårt har vært klart, nemlig at bedriften ikke kan kreve at de ansatte vaksinerer seg. Den må forholde seg til myndighetenes krav og kan ikke gå utover disse. Vi har hatt en rekke møter med bedriftsledelsen og krevd at de snur. Samtidig har vi fått full støtte fra forbundet sentralt, sier han.

Eliassen er glad for at bedriften valgte å lytte til fagforeningen og han anser nå saken som avsluttet.