Tok opp spørsmål om flerbruksfartøy med arbeidsministeren

Bjørn Erik Poppe Thorsen og Christopher Talgø i Industri Energi spurte arbeidsminister Marte Mjøs Persen om arbeidsmiljøloven vil bli gjeldende for oljearbeidere på flerbruksfartøy.

Industri Energi har i en årrekke jobbet for at arbeidsmiljøloven må bli gjeldende for oljearbeiderne på flerbruksfartøy, slik den er for oljearbeidere på faste og flytende installasjoner.

Under LOs olje- og gasskonferanse i Bergen onsdag stilte både OSA-inspektør Bjørn Erik Poppe Thorsen og leder i samarbeidskomiteen for oljeservice, Christopher Talgø, spørsmål til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) om hva som skjer i denne saken.

Talgø understrekte at det å få arbeidsmiljøloven gjeldende for oljearbeiderne på flerbruksfartøy handler om sikkerhet for den enkelte, men også at Petroleumstilsynet må få tilsynsmyndighet for denne delen av oljebransjen.

Han viser til at samarbeidskomiteen for oljeservice krever fortgang i det politiske arbeidet med å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende på flerbruksfartøy.

Arbeidsministeren svarer at departementet er i dialog med blant andre Industri Energi om denne saken, men at regjeringen ennå ikke har konkludert.

-Det er en komplisert sak som er grundig utredet. Det er et viktig spørsmål og et rimelig krav som det ennå jobbes med, men jeg kan ikke love noe rundt en endelig beslutning, sier Persen.