Oljeservice krever fortgang i det politiske arbeidet med flerbruksfartøy

Samarbeidskomiteen for oljeservice krever fortgang i det politiske arbeidet med å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende på flerbruksfartøy. -Denne saken er langt på overtid, skriver komiteen i en fersk uttalelse.

Samarbeidskomiteen for oljeservice i Industri Energi krever at regjeringen nå må gjennomføre det den har lovet og gjør arbeidsmiljøloven gjeldende for oljearbeiderne på flerbruksfartøy.

Den påpeker at oljearbeidere på flerbruksfartøy på norsk sokkel ikke omfattes av arbeidsmiljøloven som stiller krav til arbeidsmiljø, gir stillingsvern og regulerer arbeidstid og hviletid. Norske myndigheter har heller ikke hjemmel til å granske ulykker og andre hendelser som skjer på flerbruksfartøyene.

-Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at dette er en uholdbar situasjon og Jonas Gahr Støre har lovet å fremme forslag som vil ordne opp i dette om han kom i posisjon. Samarbeidskomiteen for oljeservice ber om at Arbeiderpartiet prioriterer dette og ikke lenger godtar at 2000 til 4000 arbeidstakere som jobber på norsk sokkel i realiteten er rettsløse, skriver komiteen i uttalelsen.

Flerbruksfartøy bygger ut og vedlikeholder rør og installasjoner tilknyttet petroleumsvirksomheten på havbunnen. Siden disse fartøyene ikke er direkte koblet til produksjonssystemene regnes de ikke for innretninger på norsk sokkel, slik som flyterigger og plattformer, hvor arbeidsmiljøloven gjelder.

-Dette haster det å gjøre noe med, skriver samarbeidskomiteen for oljeservice.

Den viser til at oljearbeiderne på flerbruksfartøy heller ikke har verneombud til å representere seg, og dersom de ansatte varsler om farlige forhold risikerer de å miste jobben og ikke få nye oppdrag.

-Vi frykter flere alvorlige hendelser og dødsfall om ikke politikerne tar ansvar. Det er nå opp til Regjeringen å brette opp ermene og vise at de mente alvor med det de frontet sammen med SV da de var i opposisjon og ble nedstemt av Solberg-regjeringen, skriver komiteen.

Industri Energis samarbeidskomite for oljeservice består av tillitsvalgte som representerer over 7400 arbeidstakere innen oljeserviceavtalen, landbaseavtalen og helikopteravtalen.