Savner fremdrift på flere punkter i statsbudsjettet

– Regjeringens grønne industriløft peker på alle de riktige tingene, men vi ser ikke så mye av det i dette budsjettet, sa spesialrådgiver Snorre Erichsen Skjevrak i en budsjetthøring i Stortingets næringskomité mandag.

I dag hadde Stortingets næringskomité budsjetthøring om forslaget til statsbudsjettet 2023.

Fra Industri Energi deltok spesialrådgiver Snorre Erichsen Skjevrak, og fra LO deltok LO-sekretær Are Tomasgaard, 1. nestleder i NNN Jarle Wilhelmsen, og forbundsleder for Handel og Kontor Christopher Beckham.

Delegasjonen fra LO.

Industri Energi har sendt inn høringsinnspill til næringskomiteen, og forbundet stiller seg positive til at regjeringen viderefører viktige satsinger som Langskip, Northern Lights, samt CCS på Klemetsrud og Norcem.

Den grønne nærings- og eksportomstillingspakken er også et positivt bidrag til å styrke norske industriarbeidsplasser, mener forbundet.

(Les høringsinnspillet til Industri Energi helt nederst i saken)

Opplever at ting går litt for sakte

Samtidig etterlyser forbundet fremdrift på flere av punktene i regjeringens grønne industriløft, som regjeringen la frem tidligere i år, og som de melder vil koste 60 milliarder frem til 2025.

– I statsbudsjettet er det en grønn nærings- og eksportomstillingspakke. Men vi opplever fortsatt at ting går litt for sakte, sier Skjevrak under høringen.

– Det store hinderet er finansiering. Regjeringen sier selv at det er behov for 60 milliarder kroner i statlig risikoavlastning frem mot 2025, opplyser han.

Noen eksempler på punkter som forbundet etterlyser er målrettet risikoavlastning til gode, bedriftsøkonomisk lønnsomme prosjekter innenfor de syv satsingsområdene i planen.

Forbundet mener også at det er viktig med dimensjonering av virkemiddelapparatet for å kunne møte det økende behovet for garantier og lån til grønne industriprosjekter.

Krever store investeringer

Skjevrak påpeker at Miljødirektoratet har vist at utslippene fra industrien kan reduseres med 67 % fram mot 2030. Derfor kreves det store investeringer i direkte elektrifisering, biomasse, hydrogen, karbonfangst og lagring og andre teknologier.

– Regjeringens grønne industriløft peker på alle de riktige tingene, men vi ser ikke så mye av det i dette budsjettet. Derfor trenger vi betydelig mer finansiering og risikoavlastning, for eksempel rettet inn mot de store punktutslippene, sier han.

Han forteller også at det ikke er et motsetningsforhold mellom næringspolitikk og klimapolitikk.

– En renere industri betaler mindre i CO2-pris, er mindre avhengig av globale priser på fossil energi, og er mer egnet til å levere på kravene og forventningene i markedene vi eksporterer til, sier han.

Are Tomasgard fra LO kritiserte tildelingen av tid

LO-sekretær Are Tomasgard, og tidligere spesialrådgiver for Industri Energi, kritiserte tildelingen av tid under høringen. Han mener det var forskjellsbehandling mot LO.

Are Tomasgard kom med kritikk.

– Kjære komiteleder og komitemedlemmer. Jeg skulle gjerne brukt de to minuttene som jeg har til rådighet for å snakke om de viktige sakene som er til behandling, men jeg må begynne med å si at jeg er svært overrasket over at komiteen har valgt å forskjellsbehandle LO, og noen av våre forbund på den måten som er blitt gjort i denne høringen.

Tomasgard sier delegasjonen hadde blitt varslet i forkant om at LO fikk en samlet bolk med noe mer tid, men at LO endte opp med mindre tid enn de andre forbundene fikk.

– Siden vi ikke har tid til å legge fram mer her, oppfordrer jeg dere til å lese det skriftlige innspilllet vi har lagt til grunn, der går vi mer inn på enkeltpunkter, sier han.

Her kan du lese Industri Energi sitt høringsinnspill: