Alfheim reagerer på kutt i CO2-kompensasjonsordningen

Forbundsleder Frode Alfheim er fornøyd med dobling av fagforeningsfradraget og økt tempo på kraft og nettutbygging i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, men misfornøyd med kutt i CO2-kompensasjonen: – Jeg er kritisk til at de har kuttet for mye uten å involvere partene i arbeidslivet godt nok. Her må de bruke mer tid, slår han fast.

Det fremlagte forslaget er preget av økte kostnader, prisvekst og krig i Europa. Regjeringen har derfor sett seg nødt til å stramme inn oljepengebruken. Slik vil de holde kontroll på prisvekst og økte renter.

– Dette er i utgangspunktet positivt. Kronekurs og renter er ekstremt viktig for norsk industri og våre medlemmers privatøkonomi, sier Alfheim.

Bekymret for kutt

I regjeringens forslag til budsjett ligger det inne en betydelig svekkelse av CO2-kompensasjonsordningen frem mot 2030. Ordningen er avgjørende for lønnsomheten i kraftforedlende industri og Alfheim er bekymret for det foreslåtte kuttet.

– Forutsigbarhet om CO2-kompensasjonsordningen har vært viktig for å sikre investeringer i industrien. Regjeringen var tydelig på at CO2-kompensasjonsordningen skulle videreføres og styrkes i Hurdalsplattformen. Dette er det motsatte, sier han.

– Det er også krevende at regjeringen ikke bruker handlingsrommet i EØS-avtalen i denne sammenhengen. Industri Energi har tidligere krevd at vi bruker dette handlingsrommet fullt ut for å sikre norske industriarbeidsplasser, sier Alfheim.

Bra med mer kraft og nett

Regjeringen vil ha raskere utbygging av havvind, fornybar kraft og nett. Dette er noe som Alfheim tidligere har vært ute og krevd. Derfor er han glad for at regjeringen nå leverer på dette området.

– De siste årene har vi hatt tett dialog med en rekke industriselskaper som er klare til å kutte utslipp, skape jobber og øke verdiskapningen, men som holdes tilbake av mangel på kraft og nett, sier han og legger til:

– Det er bra at forslaget legger opp til et økt tempo, uten at det stopper opp i statsapparatet. Det satses også mye tydeligere på energibesparing og havvind, som vi har bedt om, sier han.

Gledelig med økning

Fagforeningsfradraget økes til 7700 kroner etter å ha stått helt stille under Solberg-regjeringen.

– Det er på høy tid at vi får en økning. Det vil styrke det organiserte arbeidslivet, men også sørge for at nye industrier som er på trappene blir møtt med et velordnet arbeidsliv, sier han.

Hovedpunkter fra statsbudsjettet

Industri Energi har brukt dagen på å lese igjennom statsbudsjettforslaget. Her kan du lese hovedpunktene som særlig berører områdene som er relevante for Industri Energi: