Risikonivået i petroleumsbransjen har stagnert

-Utviklingen mot et stadig bedre risikonivå i petroleumssektoren har stoppet opp. Det er uholdbart, sier forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi, i forbindelse med framleggingen av den årlige RNNP-rapporten.

Petroleumstilsynet la torsdag ettermiddag fram rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) for 2022. Den ferske RNNP-rapporten viser en positiv utvikling i risikonivået siden den første rapporten i 2001, men de siste årene har nivået stabilisert seg.

Henrik Solvorn Fjeldsbø understreker at et uendret, stagnert nivå ikke er godt nok.

– Risikonivået i norsk petroleumssektor skal være proaktivt og det skal stadig gå i en bedre retning. Nå ser vi en stillstand i utviklingen. Det holder ikke, sier han.

Bekymringsfull utvikling på landanleggene

Fjeldsbø understreker at selv om en del indikatorer går i riktig retning, så har det blant annet på landanleggene vært en bekymringsfull økning i hendelser med storulykkepotensial, da først og fremst hydrokarbonlekkasjer.

-Dette er uakseptabelt og må tas tak i, både gjennom det lokale topartssamarbeidet i bedriftene og på sentrale trepartsarenaer, sier han.

Henrik S Fjeldsbø (midten) fra Industri Energi deltok i en paneldebatt under framleggelsen av RNNP-rapporten hos Petroleumstilsynet. Foto: Atle Espen Helgesen

Fjeldsbø forsikrer at Industri Energi vil gå nøye gjennom RNNP-rapporten og se den i sammenheng med den ferske Safetec-rapporten som advarer om en alvorlig HMS-utvikling i oljebransjen.

-Vi må se disse to store rapportene i sammenheng og ta tak i de utfordringene det pekes på, sier han.

Økende bruk av internasjonale standarder

Fjeldsbø merker dessuten at bransjen i økende grad ønsker å bruke internasjonale standarder i sikkerhetsarbeidet på norsk sokkel og landanleggene.

– Selskapene viser stadig oftere til at de vil følge anbefalinger i internasjonale IOGP-rapporter, framfor nasjonale retningslinjer, i sikkerhetsarbeidet. Det er en skremmende utvikling, som blant annet innebærer at man mister arbeidstakernes påvirkning på innholdet og at særskilte norske utfordringer ikke blir tatt hensyn til, sier han.

Arbeidstakermedvirkning er den største suksessen vi har hatt

Henrik S Fjeldsbø, forbundssekretær

Han sier løsningen heller måtte vært at bransjen innførte norske retningslinjer globalt, enn motsatt.

-Stadig mer globalisering og standardisering er en flott tanke, men når det utformes uten arbeidstakernes medvirkning og trepartssamarbeid, så vekker det uro i oss. Arbeidstakermedvirkning er den største suksessen vi har hatt, både offshore og landindustrien. Det er det verdt å ta vare på, sier Fjeldsbø.

Tallene viser at utviklingen har stagnert

RNNP-rapporten viser at samlet sett var antall hendelser med storulykkepotensial i norsk petroleumsvirksomhet på samme nivå som det har vært hele den siste tiårsperioden.

I 2022 var det en økning av innrapporterte hydrokarbonlekkasjer og konstruksjonsskader på sokkelen, mens antall brønnkontrollhendelser gikk ned.

På landanleggene er det en bekymringsfull økning i hydrokarbonlekkasjer med storulykkepotensial. Antall personskader øker på land, men synker offshore. 

Hele RNNP-rapporten kan leses her.