Partsarbeidet om lokal sanksjonsrett på elektrokjemisk-avtalen er i gang

Industri Energi og Norsk Industri starter denne uken arbeidet med å utrede lokale sanksjonsmuligheter på tariffavtalen for elektrokjemisk industri.

Gjennom høstens storstreik ble Industri Energi og Norsk Industri enige om å utrede og vurdere mulige sanksjonsmidler i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene. Startskuddet for arbeidet skjer denne uken på parallelle samlinger i Oslo-området.

Vil ha konstruktivt og godt lokalt partsarbeid

Forbundsleder Frode Alfheim innledet for Norsk Industri sin samling. Der fortalte han bedriftsrepresentantene hva partene er enige om og hvordan arbeidet skal følges opp i praksis.

– Innen utløpet av 2023 skal hver bedrift og lokasjon ha gjennomført sin utredning. Vi ser frem til konstruktivt og godt arbeid mellom de lokale partene på avtalen, sier Alfheim.

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, skal holde tilsvarende innledning for de Industri Energi-tillitsvalgte.

Alfheim og Lier-Hansen var forhandlingsledere under hovedoppgjøret og streiken.

Forbundsleder Frode Alfheim innledet på Norsk Industri sin samling. Foto: Robert Indrebø, Norsk Industri.

Samlingene som gjennomføres denne uken skal jobbe med hvilke hensyn de lokale partene skal ta med seg inn i arbeidet. Slike hensyn kan være produksjonstap, konsekvenser for ansatte og den enkelte bedrifts egenart.

Industri Energi styrker organisasjonen for å prioritere arbeidet med lokal sanksjonsrett

Industri Energi har tidligere besluttet å styrke organisasjonen for å følge opp kravet om innføring av lokal sanksjonsrett på avtalen for elektrokjemisk industri. Dette med et spesielt fokus på å være faglig støtte for det lokale partsarbeidet som skal foregå det neste året.

Ørjan Normann starter om noen måneder i ny stilling i Industri Energi. Han skal jobbe med elektrokjemisk-avtalen frem til hovedoppgjøret i 2024 og blir deretter fagleder for landindustrien. Foto: Johnny Håvik.

Hydro Husnes-tillitsvalgt Ørjan Normann, som også er leder av samarbeidskomiteen for aluminium, takket nylig ja til en nyopprettet stilling som skal dedikeres til dette arbeidet frem til hovedoppgjøret i 2024. Deretter blir han fagansvarlig for landindustrien i Industri Energi.

– Jeg er stolt over at forbundet har satt høy prioritet på å styrke elektrokjemisk-avtalen og ser veldig frem til å ta fatt på utfordringen, sier Normann.

Han tiltrer stillingen 1. februar.

– Vi skal jobbe hardt og intenst

Jan Haugen (t.v.) leder elektrokjemisk samarbeidskomite og er klar på at de tillitsvalgte er topp motivert for arbeidet som skal gjøres. Her i samtale med Alexander Andersen som leder Nikkelverkets Arbeiderforening. Foto: Johnny Håvik.

Jan Haugen leder elektrokjemisk samarbeidskomite og er hovedtillitsvalgt på Washington Mills, en av bedriftene der de ansatte var ute i streik i høst. Han forteller om godt motiverte tillitsvalgte:

– Jeg opplever at det er god stemning og at folk nå er høyt motiverte for å komme i gang med arbeidet. Nå skal vi jobbe hardt og holde oppe intensiteten fram mot hovedoppgjøret i 2024, sier han.

Sentral styringsgruppe skal lede arbeidet

Til å lede prosessen er det oppnevnt en sentral styringsgruppe med tre representanter fra hver av partene. Det er denne gruppen de lokale partene skal rapportere til underveis og overlevere sine rapporter til innen utløpet av 2023.

Forbundsleder Frode Alfheim, 2. nestleder Ommund Stokka og forbundssekretær Ronny Kristoffersen, representerer Industri Energi i styringsgruppen.

2. nestleder Ommund Stokka og arbeidsutvalgsmedlem Cay Nordhaug fra Industri Energi innledet samlingen med en gjennomgang av høstens historiske streik i elektrokjemisk industri. – Ikke på nær hundre år har det vært en landsomfattende streik på denne avtalen, forteller Stokka. Foto: Johnny Håvik.

Industri Energi og Norsk Industri er enige om at dersom partene lokalt finner det mulig å gjennomføre forsvarlige lokale sanksjoner, så er hensikten å tariffeste dette i 2024.

Partene er også innstilt på at kravet om innføring av lokal sanksjonsrett skal bli avklart i forbindelse med hovedoppgjøret i 2024. Dette selv om det skulle bli et samordnet oppgjør mellom LO og NHO.