Kampen for et organisert arbeidsliv sto i sentrum på havenergikonferansen

LOs havenergikonferanse samler over to dager 170 tillitsvalgte og verneombud i Stavanger, sammen med forbundsledere, næringslivsledere og energiminister Terje Aasland: – Det at vi møtes og diskuterer en felles fremtid og felles utfordringer, det tror jeg er veldig bra, sier forbundsleder Frode Alfheim.

En rød tråd under havenergikonferansen (tidligere olje- og gass konferansen) er viktigheten av trygge og gode arbeidsplasser for eksisterende og nye næringer på norsk sokkel.

Alfheim presiserer at det er umulig å forsikre helse, miljø og sikkerhet uten et godt organisert arbeidsliv og et fungerende trepartssamarbeid.

– Hele samarbeidsstrukturen vi har når det gjelder HMS på norsk sokkel, baserer seg på at vi har sterke fagforeninger, og at vi er godt organisert på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og at partene møtes på like vilkår, sier han.

– Utvannes det, blir det et stort problem med utformingen av nye regelverk for nye næringer. Den norske modellen betyr nettopp et godt organisert arbeidsliv.

Forbundsleder Frode Alfheim i samtale med hovedtillitsvalgt Per Steinar Stamnes i Equinor. Foto: Egil Brandsøy.

Arbeidsplasser i nye næringer

Energiminister Terje Aasland uttrykker viktigheten av et ryddig arbeidsliv når vi skal utvikle nye næringer på sokkelen.

– Når vi skal utvikle nye havnæringer, må det være en ting i fokus – og det er HMS og et seriøst arbeidsliv. Det skal ikke utvikles nye næringer uten at vi er verdensledende på det, sier Aasland.

Energiminister Terje Aasland. Foto: Egil Brandsøy.

Den ferske forbundslederen i EL og IT forbundet, Geir Ove Kulseth, sier at havvindsbransjen ikke skal bli en dumpingplass for dårlige arbeidsvilkår.

– Det må fokuseres på sikkerhet i jobben og høy kompetanse, understreker han.

Hovedtillitsvalgt Kjell Vestly fra Oceaneering stiller spørsmål. Foto: Egil Brandsøy.

Frode Alfheim mener at prosessindustrien på land og til havs trenger og vil trenge kvalifisert arbeidskraft.

– Vi skal være en sterk fagbevegelse som sikrer gode lønns- og arbeidsvilkår på sokkelen. Vi må kjempe for et godt organisert arbeidsliv, understreker forbundslederen.

Streiken i SLB UK er en kamp for den norske modellen

Konferansen berørte gjentatte ganger den pågående streiken på norsk sokkel, der medlemmer av IE&FLT i SLB UK kjemper for å oppnå en tariffavtale.

Alfheim sto på scenen og ga klar beskjed om hvor viktig denne streiken er for den norske modellen.

Frode Alfheim var klinkende klar i talen hva han synes om om bruken av streikebrytere på sokkelen. Foto: Egil Brandsøy.

I etterkant fortalte Alfheim at han merket et sterkt samhold i salen.

– De som kommer fra de andre forbundene skjønner at dette er en prøvestein på fremtiden og for deres medlemmer som skal jobbe i havrelatert industri, sier han.

De andre LO-forbundene som var til stede var EL og IT forbundet og forbundsleder Geir Ove Kulseth (t.v), og Fellesforbundet med forbundsleder Jørn Eggum,. I midten energiminister Terje Aasland, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og forbundsleder i IE&FLT, Frode Alfheim. Foto: Egil Brandsøy.

– Det handler om å kutte utslipp og skape jobber

Konferansen berørte nye grønne industrier som vil fungere i samspill med olje- og gass industrien for å generere kraft og kutte utslipp.

Oppdaterte planer for havvind, CO2 fangst- og lagring, hydrogen, og havbunnsmineraler ble nevnt.

– En grønn fremtid skal bygges med de samme hendene som vi har i dag, sier forbundsleder Geir Ove Kulseth i EL og IT forbundet.

Energiministeren og forbundslederne Jørn Eggum, Geir Ove Kulseth og Frode Alfheim hadde en panelsamtale og tok i mot spørsmål. Foto: Egil Brandsøy.

Peggy Hessen Følsvik snakket om det hun kaller en rettferdig omstilling.

– Våre folk må bli sikret arbeid og inntekt samtidig som vi skal kutte utslipp, sier hun.

– 2030 er et viktig år, og det er seks år igjen til vi skal være i mål med klimamålene satt av Stortinget. Det blir en gigantisk utfordring, legger hun til.

Havvind vil bli viktig både i Norge og internasjonalt

Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, understreker at Europa trenger energi nå og vil spørre om dekarbonisert energi i fremtiden.

– Vi må produsere olje og gass med lavere fotavtrykk, sier han.

Konsernsjef i Equinor Anders Opedal. Foto: Egil Brandsøy.

Han presiserer at olje- og gassektoren må skape arbeidsplasser i mange, mange tiår fremover for å være konkurransedyktig.

– Vi må vi ha stabile rammevilkår, og lisenser tildelt, sier han.

Han sammenligner opp- og nedturer for havvindbransjen med sykluser i olje og gassindustrien.

– Vi har hatt perioder med dårlige tider, brettet opp ermene og jobbet sammen for å fikse problemene. Sånn er det med havvind, vi skal forbedre havvind, finne bedre løsninger, og klare og bygge ut dette til en lavere kostnad.

– Havvind vil bli en viktig næring i Norge og internasjonalt, sier Opedal.

IE&FLT tillitsvalgte, ansatte og ledere på havenergikonferansen. Foto: Egil Brandsøy.