Arbeidsforhold må sikres for havvind

To store internasjonale organisasjoner – ITF og IndustriALL Europe – møttes nylig i Oslo for å prøve å danne en felles gruppe som vil påvirke den raskt voksende havvindsektoren i Europa. – Vi må passe på å sette standarder som ivaretar arbeidstakernes rettigheter, inkludert sikkerhet, helse, miljø, og ikke minst gode lønns- og arbeidsvilkår, sier arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime i IE&FLT.

Målet med det nye samarbeidsprosjektet er å fokusere på havvindsektoren, spesielt i Europa, der Reime påpeker at utviklingen skjer raskt.

– Vi må etablere en sterk internasjonal gruppe som kan påvirke både Global Offshore Wind og Wind Europe, som er møtearenaer og organisasjoner som driver lobbyvirksomhet for store aktører i havvindindustrien, sier han.

– De har ingen, per nå, arbeidstakermedvirkning, legger han til.

Reime sier at et samarbeidet mellom IndustriALL og ITF (International Transport Workers’ Federation) er svært viktig for å oppnå oversikt og mer innflytelse.

Asle Reime i dialog med organisasjonene under møtet. Foto: Egil Brandsøy.

– Vi trenger mer muskler og vi trenger å stå sammen

Med denne samarbeidsidéen i tankene besøkte visegeneralsekretær Judith Kirton-Darling fra IndustriALL, sammen med to kolleger IE&FLT sine kontorer i Oslo.

IndustriALL Europe taler på vegne av 7 millioner arbeidsmenn og kvinner som er medlemmer av 180 nasjonale fagforeninger i 38 europeiske land.

Målet var å møte representanter fra ITF sin Offshore Task Force Group, der Industri Energi samarbeider med fagforeningene RMT i Storbritannia, Unite the Union i Storbritannia, og Dansk Metal i Danmark.

– Det er i Europa havvind utvikles raskest nå. Og det er havvindaktører i land som Sverige, som vi ikke kjenner så godt til som vi kun vil ha tilgang til gjennom IndustriALL, sier han.

I gangene hos IE&FLT sine kontorer i Oslo. Foto: Egil Brandsøy.

– Selv om Norge ligger langt bak på havvind så er det ingen tvil om at det er en viktig del av fremtiden. For å få kontroll trenger vi mer muskler og vi trenger å stå sammen, slår Reime fast.

– 90 prosent av fornybarsektoren er uorganisert

Under møtet uttrykte Darren Procter, som er nasjonal sekretær for RMT i Storbritannia, bekymring for manglende fokus fra regjeringen og utilstrekkelig informasjon til folket.

– 90% av den fornybare sektoren er uorganisert. Det er for mye snakk, ikke nok handling, sa han.

Darren Procter, i midten, fra National Union of Rail, Maritime and Transport Workers. Foto: Egil Brandsøy.

Judith Kirton-Darling sa at det er viktig å komme tidlig inn å organisere medlemmer.

– Vi må forsikre at det blir gode industrielle jobber i vindbransjen, sa hun.

Tre skandinaviske selskaper med store planer innen havvind

Reime forteller at blant de største aktørene på havvind så er det tre skandinaviske selskaper.

– Det er Equinor, som vi kjenner godt til, det er Ørsted i Danmark, som vi kjenner godt til, også er det svenske Vattenfall som vi ikke kjenner så godt til. De tre aktørene er store, og de er eid av minst 60% av staten. Så det er altså statlige selskaper som driver og utvikler seg på havvind, ute i Europa og i USA og har store planer om å gå lengre, sier han.

– Derfor er det viktig at vi som har den arenaen, har god dialog med aktørene.

Judith Kirton-Darling i midten. Til høyre ser du Ole Philipsen fra Dansk Metal. Foto: Egil Brandsøy.

Selv om selskapene er ryddige i Norge, er det annerledes utenfor Skandinavia

Reime forklarer at selv om disse tre selskapene, og mange flere, er veldig ryddige innenfor nordiske samarbeidsarenaer, så er det annerledes når de samme europeiske aktørene etablerer seg utenfor de nordiske landene, som for eksempel i USA.

– Vi opplever at når de flytter seg ut og prøver seg andre plasser så glemmer de litt hvor de kom ifra, og det er jo det vi opplever med Ørsted som blir hengt ut overalt i USA nå, fordi de ikke har gjort alt helt riktig. Vi regner med at mange av disse fagforeningene mener at Equinor ikke er noe bedre. Så vi har en ryddejobb å gjøre med disse selskapene, konstaterer han og legger til:

– I utgangspunktet så ønsker vi den den nordiske modellen, der vi har et trepartssamarbeid, der vi har helt kontroll på hvem som eier regelverket, hvem som eier tariffavtalene på arbeidstakersiden og hvem som eier avtalene på arbeidsgiversiden i sektoren.

– Vi vil at selskapene skal lansere de samme verdiene når de er ute i verden, som de gjør i Skandinavia. Det er målet, understreker Reime.