Oppfølgingen av streiken i elektrokjemisk er i gang

– Vi skal planlegge hvordan vi skal jobbe herifra og inn mot hovedoppgjøret i 2024. Vi har kommet i gang, og vi må holde trykket oppe, sa forbundsleder Frode Alfheim under den første oppfølgingssamlingen etter streiken i elektrokjemisk industri.

Startskuddet har gått, og arbeidet med å følge opp hovedkravet fra den historiske streiken har begynt.

Forbundsleder Frode Alfheim innleder den første oppfølgingssamlingen med å gi skryt til de hovedtillitsvalgte.

Forbundsleder Frode Alfheim taler til de tillitsvalgte. Foto: Egil Brandsøy.

– Dette er et utrolig bra kollektiv. I hele perioden vi var i forhandlinger, under mekling og i konflikten. Dere har fått fortjente lovord, sier han.

Planen fremover i tariffperioden er å se på hvordan lokale sanksjonsmuligheter kan gjennomføres på hver enkelt bedrift i overenskomsten.

Videre skal arbeidet koordineres av en sentral styringskomite som består av Industri Energi og Norsk Industri.

Åpningsmøte med Norsk Industri

Alfheim forteller at det første møtet med Norsk Industri ble unnagjort tidligere samme dag.

– Vi har hatt første møte med Norsk industri og vi snakket om prosessen frem mot 2024. Altså litt om hva vi skal gjøre og ikke gjøre, sier han og fortsetter:

– Utredningsarbeidet skal jo skje lokalt, men vi har ansvaret for å drege det i gang. Vi må påse at det pågår, og at vi kommer i mål og at det ikke blir noe rot før oppgjøret i 2024, sier Alfheim.

I diskusjoner: til venstre ser du leder i Herøya Arbeiderforening Tor-Morten Thorsen, Alexander Andersen fra Glencore Nikkelverk (t.h), og Jan Haugen fra Washington Mills i midten. Foto: Egil Brandsøy.

Forbundslederen forteller at møtet var en god start og at de vil legge sjel og krefter i å følge opp hovedkravet fra streiken.

Veien videre frem mot 2024

2. nestleder i Industri Energi, Ommund Stokka, forteller at det er veldig viktig for forbundet å lære av erfaringene fra dette oppgjøret. Han sier at forbundet har vært i streik i 2012, 2014 og 2016.

– Summen av forbundets erfaringer, sammen med hundre års fagforeningshistorie på elektrokjemisk overenskomst la grunnlaget for oppgjøret og streiken, erkjenner han.

2. nestleder Ommund Stokka og arbeidsutvalgsmedlem Cay Nordhaug er glade for å sette i gang med arbeidet med å oppfølging av hovedkravet fra streiken. Foto: Egil Brandsøy.

Han skryter av de tillitsvalgte, fagforeningene og et generelt godt samhold.

– Nå ser vi frem mot gode diskusjoner lokalt om hvordan lokale sanksjonsmuligheter kan se ut på denne overenskomsten.

Han forteller at bedriftene er forskjellige, produksjonsmetodene er forskjellige, og dette blir best diskutert og drøftet lokalt.

Felles samling med Norsk Industri og deres fabrikksjefer

Ommund Stokka belyser at veien videre er preget av samarbeid.

– Vi planlegger nå for parallelle samlinger i november. Norsk Industri kommer til å kalle inn fabrikksjefene på det enkelte verk, og Industri Energi kaller inn våre tillitsvalgte på området.

2. nestleder i Industri Energi Ommund Stokka. Foto: Egil Brandsøy.

Han forteller at på den samlingen kommer de til å gå nærmere inn på de enkelte punkter rundt lokal sanksjonsrett.

– Når våren kommer planlegger vi en felles samling med norsk industri og deres fabrikksjefer, sier Stokka.

Nedkjøringsavtaler

Denne oppfølgingssamlingen handlet om å lære av streiken og oppgjøret forbundet har vært gjennom. En av de viktigste punktene som ble presisert var viktigheten av å ha på plass gode nedkjøringsavtaler.

Hovedtillitsvalgt Stian Nordal Jensen fra Alcoa Mosjøen prater med hovedtillitsvalgt Håvard Stamnestrø fra Wacker Holla Metall. Foto: Egil Brandsøy.

– Det var bred enighet om at nedkjøringsavtalene må forbedres og oppdateres, sier Ommund Stokka.

– På hver enkelt bedrift blir det avtalt spilleregler for nedkjøring av produksjonen. Tidligere har disse i denne industrien blitt skrevet uten erfaring fra en reell streik på tariffområdet, sier han.

Han forteller at forbundet vil kartlegge eventuelle hull i de lokale nedkjøringsavtalene, samtidig som at det vil tas initiativ ovenfor Norsk Industri til å reforhandle den sentrale nedkjøringsavtalen.

Hovedtillitsvalgte diskuterer veien videre. Til venstre ser du Gina Haugland fra Nippon Gases som var en del av forhandlingsutvalget under streiken. Foto: Egil Brandsøy.