Nytt topputvikling-program


Leif Gunnar Rottem, kurs- og kompetansekoordinator i Industri Energi, er glad for kunne presentere et nytt opplæringsprogram for organisasjon og ledelse utviklet i samarbeid med Bjørnson Organisasjonspsykologene.

-Vi har etablert “Topputviklingsprogrammet” da det kom ønsker og behov om mer kurs/kompetanse innen ledelse, sier Rottem. – Da gikk vi til Bjørnson Organisasjonspyskologene, som vi har hatt en langvarig samarbeid med, for å lage et tilbud som passet.

Programmet omfatter 3 fysiske samlinger, 6 digitale nettverksgruppesamlinger og 6 digitale læringsmoduler. Kombinasjonen av det digitale og det analoge, har vist seg å være effektivt og gir bedre læringsutbytte.

-Det er vil bli plass til 15 medlemmer som kan søke plass på programmet, utdyper Leif Gunnar. – Tilbudet er gratis for medlemmene, de trenger kun å melde seg på samt sende en søknad med begrunnelse for at de skal få en plass på kurset.

De seks modulene

Programmet er delt opp i seks moduler.

  • Lederen som rollemodell
  • Empatisk validering
  • Situasjonsbestemt ledelse
  • Organisasjonskultur
  • Hvordan lede endring
  • Beslutningsprosessen

Her kan du lese mer utdypende informasjon om Topputviklingsprogramet og søke plass.

-Håpet er å kjøre programmet årlig, sier Rottem. – Hvis det vise seg å være populært skal vi se på muligheten å utvide, både i antall plasser og moduler.