Topputviklings-programmet 2022

Søk nye lederutfordringer på Industri Energis Topputviklingsprogram. Kunnskap er en bærebjelke i Industri Energi. Nå tar vi læring til et nytt nivå. Du kan som medlem søke om å bli en av de 15 første på topputviklingsprogrammet, vårt nye tilbud innen organisasjon og ledelse.

Påmeldingsfrist: 1 august. 2022
Pris: Gratis for deg som er medlem i Industri Energi.

Topputviklingsprogrammet

Industri Energi har utviklet programmet i samarbeid med Bjørnson Organisasjonspsykologene, som i over 20 år har vært ledende innen leder- og organisasjonsutvikling.

Programmet gir et godt faglig påfyll, en effektiv og inspirerende måte å lære på med viktig bevisstgjøring omkring faglige utfordringer og styrker. Alt dette i dialog med andre deltakere.

Bjørnson har fokus på kunnskap som har høy praktisk relevans. Det betyr at det du lærer, kan tas i bruk med en gang.

Hvordan er topputviklingsprogrammet bygd opp ?

I Topputviklingsprogrammet får du det beste av to læringsformer. Digitale
e-læringsmoduler og digitale nettverksgrupper i kombinasjon med fysiske samlinger der vi møtes til diskusjon, trening og fordyping. Skulle du ha behov for å repetere noe – ja, da er det bare å gå tilbake til temaer du ønsker å vite litt mer om.

Programmet omfatter 3 fysiske samlinger, 6 digitale nettverksgruppesamlinger og 6 digitale læringsmoduler slik de er beskrevet nedenfor. Kombinasjonen av det digitale og det analoge, har vist seg å være effektivt og gir bedre læringsutbytte.

Modulenes innhold

Modul 1: Lederen som rollemodell

Lederen har en viktig rolle og ansvar. I modulen lærer du å være bevisst egen atferd og egne handlinger. Hvordan det du sier og gjør som leder påvirker kultur og mennesker i avdeling og organisasjon. Som rollemodell skal du i tillegg til å lede andre, forvalte din egen utvikling, både faglig og personlig. 

Modul 2: Empatisk validering

Empatisk validering betyr evnen til å anerkjenne andres følelser, uten å forklare, avvise eller dømme dem. Uansett hvem vi er, er det viktig at andre ser, hører og forstår oss. I modulen lærer du mer om hvordan du møter andres følelser, og på den måten styrke dine relasjonelle ferdigheter som leder. Noe av det viktigste du gjør som leder, er å møte andres følelser på en konstruktiv måte. Det styrker og gjør relasjonen mellom deg og dine medarbeidere mer robust.

Modul 3: Situasjonsbestemt ledelse

Ulike situasjoner stiller ulike krav til ledelse. Ledere som er opptatt av å forstå hvilken situasjon medarbeidere befinner seg i og deres potensial, har et godt utgangspunkt for god ledelse.

Modul 4: Organisasjonskultur

Handler om de verdiene og normene som kjennetegner en organisasjon, og som legger føringer for hvordan vi handler, tenker og opptrer. Organisasjonskultur er måten vi gjør ting på her hos oss.

For deg som leder er det viktig å vite hvilke kulturelle drivere som preger organisasjonen i forhold til hvilke resultater som skal skapes. Du har også en viktig rolle i å utvikle en robust lærings- og prestasjonskultur. 

Modul 5: Hvordan lede endring

Endring er regelen, ikke unntaket. Som leder har du alltid en viktig rolle i forhold til å ha

ansvar for utvikling og endring. Et kjernepunkt i dette arbeidet er selvsagt å få med seg den viktigste ressursen i organisasjonen, menneskene. Sentralt blir det da at du som leder forstår normalreaksjoner på endring.

I modulen vil du få kunnskap og ferdigheter til å påvirke endringsprosesser og være en pådriver. Du vil også få konkrete råd og verktøy som kan øke din og andres kapasitet for endring.

Modul 6: Beslutningsprosessen

Å ta gode beslutninger krever kunnskap, selvinnsikt og trening. I denne modulen får du konkrete forslag til gode grep for å bli bedre på beslutningstaking. Gode beslutninger har positive konsekvenser. De fører til at du får fornøyde kunder, at dine medarbeidere trives og presterer på sitt beste. Når du er ferdig med denne modulen vet du mer om de ulike trinnene i en god beslutningsprosess.

                                                                                     

Påmelding

Meld deg på kurset ved å fylle ut påmeldingsskjema, som du finner litt høyere oppe på siden. Samt at du sender en søknad med begrunnelse for at du skal få en plass på kurset til:

Topputviklingskurs@industrienergi.no

De som får plass forplikter seg til å følge alle moduler og nettverksgruppe samlinger

Påmeldingsfrist er:  1. August 2022

Lurer du på noe?

Ta kontakt med våre koordinatorer