Globaliseringskolen 2024

Globaliseringskolen er et samarbeid mellom AOF og Unite Yorkshire, og er et kurs for tillitsvalgte på alle nivåer. Skolen er opptatt av å bygge bro mellom naboer, og ser på muligheten for å finne globale løsninger på globale problemer. Dette er kurset for tillitsvalgte i internasjonale konsern eller på flerspråklige arbeidsplasser. Målgruppen inkluderer også tillitsvalgte som allerede er engasjert i internasjonalt arbeid, eller kanskje rett og slett er spesielt interessert i spørsmålet om globalisering og fagbevegelsens muligheter framover. Dette er et felleskurs for britiske og norske tillitsvalgte.

Påmeldingsfrist: Onsdag 28.februar 2024
Pris: Gratis

Globaliseringskolen

Behovet for internasjonalt samarbeid vokser i forbindelse med den stadig økende internasjonaliseringen av arbeidslivet og globaliseringen av kapital. Grensen mellom privat og offentlig virksomhet utviskes kontinuerlig, slik at tillitsvalgte i nesten alle bransjer opplever samme behovet.

Globale utfordringer krever globale løsninger. Hensikten med skolen er å bygge bro mellom naboer for å fordype seg i disse utfordringene, for å sammenlikne de ulike faglige kulturene og for å utforske fellesløsninger.

Arbeidsspråket under hele skolen er engelsk slik at norske deltakere får rikelig anledning til å praktisere sine engelskkunnskaper i en meningsfull ramme.

Byen York på kveldstid. Foto: Adobe

Målgruppe

Kurset er et tilbud til tillitsvalgte, på alle nivåer, som i sin situasjon som tillitsvalgt opplever et behov for å utforske internasjonale relasjoner. Det kan være

 • tillitsvalgte i internasjonale konsern
 • tillitsvalgte på flerspråklige arbeidsplasser
 • tillitsvalgte som er engasjerte i internasjonalt arbeid
 • tillitsvalgte med en alminnelig interesse i globalisering og fagbevegelsens muligheter framover.

Skolen er satt sammen av 8-10 norske deltakere og 8-10 deltakere fra det britiske forbundet Unite, Yorkshireregionen.

Faginnhold

Temaer som tas opp på kurset kan variere fra år til år og ses i sammenheng med aktuelle problemstillinger. Temaene kan være innenfor følgende områder:

 • Fagbevegelsens struktur og organisering i Norge og Storbritannia.
 • Det politiske systemet i Norge og Storbritannia.
 • Globalisering, arbeidsinnvandring og sosial dumping.
 • Forholdet mellom fagbevegelsen og politiske partier i Norge og Storbritannia.
 • Internasjonale og globale strategier i fagbevegelsen.
 • Livslang læring og fagbevegelsen i Norge og Storbritannia.
Knaresborough Viaduct fra Knaresborough slott. Foto: Adobe

Læringsmål

Et arbeids- og samfunnsliv i stadig endring stiller fagbevegelsen, dens medlemmer og tillitsvalgte overfor store organisatoriske, faglige og personlige utfordringer. AOFs ser det som sin oppgave å bidra til at fagorganiserte på alle nivå skal kunne velge blant oppdaterte og utfordrende opplæringstilbud.

AOF, i samarbeid med LO og fagforbundene, utvikler opplæringstilbud som:

 • formidler og styrker arbeiderbevegelsens verdigrunnlag
 • styrker deltakernes evne til refleksjon og læring
 • stimulerer til selvstendighet og kritisk tenkning
 • bidrar til å se helheter og sammenhenger
 • tar deltakere med lese- og skriveproblemer på alvor
 • dokumenterer kursinnholdet og hvordan deltakerne har arbeidet med stoffet
 • grundig evaluerer læringen opp mot klare og entydige mål.

Gjennomføring

Kurset er et samarbeid mellom AOF Norge, Unite, Yorkshire region og går en gang per år. Skolen er ca. 1 uke og alternerer mellom Norge og Yorkshire. Kurssted i Norge og Yorkshire kan variere og velges i forhold til temaene som skal behandles.

Innledninger og diskusjoner i plenum. Diskusjoner i nasjonale grupper og i tverrgrupper. Pararbeid tas også i bruk.

Besøk på arbeidsplasser, i fagforbund og fagbevegelsens skoler der hvor det er relevant og hensiktsmessig.

Det sosiale aspektet i kurset betyr at det er mulighet for å praktisere engelsk muntlig gjennom hele oppholdet, om det er i Norge eller Yorkshire.

Veilederne fra Norge skal være kvalifiserte og/eller godt erfarne engelsklærere med erfaring fra undervisning med tillitsvalgte. Det skal være veiledere fra AOF med gruppa for

 • å koordinere helheten i kurset.
 • å samarbeide med kollegaene i Yorkshire om planlegging og gjennomføring av skolen.
 • å skape en faglig og sosial ramme rundt gruppa under hele oppholdet.

Lurer du på noe ?

Ring eller kontakt Josephine Bakke fra AOF om du lurer på noe.

Tlf: 91176488

E-post: josephine.bakke@aof.no

Lurer du på noe?

Ta kontakt med våre koordinatorer