– Norske industriarbeidsplasser trenger mer forutsigbarhet

Forbundsleder Frode Alfheim var på Stortinget i dag og medelte til energi- og miljøkomiteen at oljeskattepakken virker, at han er kritisk til at CO2-kompensasjonen svekkes, og at landet trenger mer kraft og nett.

Alfheim deltok på høringen sammen med leder av fellesforbundet Jørn Eggum og Kenneth Sandmo (avdelingsleder næringspolitisk avdeling) fra LO.

Komiteens arbeidsområder er olje, energi, vassdrag og miljøvern, og høringen omhandlet forslaget til statbudsjettet 2023.

Delegasjonen fra LO.

Forbundsleder Frode Alfheim sa fra talerstolen at det er viktig at vi tenker langsiktig i utviklingen av norsk industri, selv under ekstreme strømpriser, krig i Europa og en kald vinter i vente.

– Jeg vil bare minne om at norsk industri er avhengig av forutsigbarhet og langsiktighet, sier han.

(Les hele høringsinnspillet til Industri Energi helt nederst i saken)

Bekymret for at oljeskattepakken settes i spill

Frode Alfheim påpekte for komiteen at Industri Energi var med på å få på plass en tiltakspakke for oljeindustrien i 2020 som var svært viktig for norske arbeidsplasser.

Alfheim ber Stortinget sørge for at intensjonen med pakken oppfylles i budsjettet.

– Både for å sikre norske arbeidsplasser, men også for å sikre at vi ikke bidrar til at Europa går i energiknapphet. Det vil gjøre situasjonen for norske industriarbeidsplasser på land betydelig verre, sier han.

Frode Alfheim presiserte viktigheten av Oljeskattpakken.

Han mener vi risikerer å miste prosjekter som er i hundremilliardsklassen, og som skal sikre arbeidsplasser langs hele den norske kyst.  

– Noen av prosjektene er strategisk viktig i den internasjonale og globale situasjonen vi er i, og det vil være fryktelig uheldig at det skal ødelegges for prosjekter som er viktig for oss både for arbeidsplasser, inntjening og forsyning til Europa, sier Alfheim fra talerstolen. 

CO2-kompensasjonen må ikke svekkes

Frode Alfheim har allerede vært ute å vist misnøye med kutt i CO2-kompensasjonsordningen.

Han mener at dette har blitt foreslått uten tilstrekkelig dialog og forankring med partene i arbeidslivet.

Framfor energi- og miljøkomiteen tok han opp kritikken igjen.

– Industri Energi ber om at kvoteprisgolvet i CO2-kompensasjonen fjernes, også ber jeg at dere også lytter nøye til det som blir sagt av Fellesforbundet og Norsk Industri her i dag, sier han.

– Jeg tenker at det vil være viktig for Stortinget å lytte til partene i det videre arbeidet med budsjettet slik at vi får på plass en ordning som sikrer norske industriarbeidsplasser og ikke setter dem i fare, sier han.

– Vi trenger mer kraft og nett

Forbundslederen påpeker at vi trenger mer kraft og mer nett i Norge.

– Vi er veldig positive til NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat) og OED (Olje- og energidepartementet) styrkes med mer analyse- og sakbehandlingskapasitet, sier Alfheim.

– For å bygge ut nok kraftproduksjon og nett i det omfanget som Norge trenger, så må vi ha nok kapasitet hos fagmyndighetene, sier han og legger til:

– Strømnettutvalget sin anbefaling er et skritt i riktig retning, men ikke tilstrekkelig til å bygge ut nett i det tempoet og omfanget vi trenger, slår han fast.

Alfheim sier at vi trenger akselerering i nettutbyggingen, og vi må i langt større grad bygge ut nett i forkant av behovet. Særlig rundt de store nærings- og industriområdene.

Her kan du lese Industri Energi sitt høringsinnspill: