Nå kan du nominere kandidater til neste års Arthur Svensson-pris

Industri Energi inviterer fagforeninger, tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse til å nominere kandidater til Arthur Svensson-prisen 2023. Fristen for å foreslå kandidater er 1. januar 2023.

Prisen er på NOK 500.000. Halvparten går direkte til prisvinner, og et tilsvarende beløp settes av til oppfølgingsarbeid knyttet til prisvinneren eller nærliggende prosjekter.

Styrking av fagorganisasjoner og faglige rettigheter

Siden 2010 har prisen gått til personer og organisasjoner som har gjort en særlig innsats for å fremme fagorganisering og faglige rettigheter i verden. Det er også kriteriene for å få prisen.

I fjor gikk prisen til George Poe Williams, som er forbundsleder i National Health Workers Union of Liberia (NAHWUL), som organiserer helsearbeidere i Liberia.

Det er hans kamp for forhandlingsrett, og at helsearbeidere skal ha en rett til å organisere seg i sitt hjemland, som gjorde at han ble tildelt Arthur Svensson-prisen for faglige rettigheter på seremonien avholdt på Rockefeller i sommer.

Forbundsleder Frode Alfheim og Espen Løken står sammen med George Poe Williams utenfor Rockefeller. Foto: Egil Brandsøy.

Blant andre prisvinnerne finner vi lærere i Bahrain og Filippinene, gruvearbeidere i Mexico og tekstilarbeidere fra Kambodsja. I 2021 gikk prisen til den uavhengige fagbevegelsen i Hviterussland.

Se oversikt over tidligere prisvinnere her.

Send inn ditt forslag nå

Alle oppfordres til å sende inn forslag på verdige kandidater allerede nå, der det redegjøres godt for den nominertes bakgrunn og hvorfor vedkommende bør få prisen.

Alle fagforeninger, ansatte og tillitsvalgte i norsk og internasjonal fagbevegelse har forslagsrett. Det samme gjelder tidligere prisvinnere og styremedlemmer i organisasjoner som har mottatt prisen. En priskomité bredt sammensatt fra norsk fagbevegelse bestemmer hvem som skal få prisen.

Nominering kan gjøres via skjema her, eller på e-post til espen.loken@industrienergi.no.

Du kan lese mer om prisen her.