Mellomoppgjøret 2023: Enighet i reguleringsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôr

– Forhandlingene var konstruktive og resultatet omtrent som forventet, sier forbundssekretær Ronny Kristoffersen i Industri Energi.

Industri Energi og Sjømat Norge er enige om at minstelønnssatsene økes med kr. 7,50 / time. I tillegg økes satsene for overtidsarbeid økes med 4%, og skifttilleggene med 4%.

Endringene gjøres gjeldende fra 21. april 2023.

Generelt tillegg på kr. 7,50 / time er allerede gjort gjeldende fra 21. april 2023. 

Lokale forhandlinger

Forbundssekretær Ronny Kristoffersen sier at det nå gjenstår lokale forhandlinger.

– Der forventer vi å se en rimelig andel av verdiskapingen til våre medlemmer på området, sier han.

Forhandlingene på fiskemel- og fiskefôravtalen gjelder for bedrifter i produksjon av fiskemel og fiskefôr, og omfatter i overkant av 600 Industri Energi-medlemmer i bedrifter som BioMar, Pelagia, Skretting og Ewos.

I år er det mellomoppgjør. Det betyr at det skal bare forhandles om lønnsjustering.

Se vedlagt protokoll for oppdaterte satser.

Forhandlingsutvalget:

Ronny Kristoffersen, forbundssekretær, Industri Energi
Petter Leknes, BioMar
Einar Olsvik, forbundssekretær, Industri Energi