Hovedoppgjøret 2022: Meklingen på sokkelavtalene har startet

Mekling på sokkelavtalene startet fredag formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Hvis ikke partene kommer til enighet vil 573 offshorearbeidere bli tatt ut i streik.

– Vi møtes til mekling med mål om økt kjøpekraft for våre medlemmer og videreutvikling av tariffavtalene våre, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Norsk olje og gass er motpart og representerer arbeidsgiverne.

Forhandlingene mellom Industri Energi på sokkelavtalene ble brutt 4. mai. Plassfratredelse for 573 ble meldt til Riksmekleren og Norsk olje og gass 3. juni.

Uttaket er fordelt mellom 251 ansatte i operatørselskapene Equinor og Aker BP, 276 i boreselskapet KCA Deutag og 46 ansatte i forpleiningsselskapene Ess Support Service og 4Service Offshore Hotels.

Bakkerud understreker at det eventuelle streikeuttaket i utgangspunktet ikke vil ramme produksjonen på norsk sokkel.

Meklingen vil bli ledet av riksmekler Mats Ruland. Hvis man ikke kommer til enighet i meklingen blir det streik på sokkelen fra 12. juni.

Industri Energi har 4300 medlemmer innenfor sokkelavtalene for operatør-, boring- og forpleiningsansatte.

Forhandlingsutvalg:

Lill-Heidi Bakkerud (forhandlingsleder), Industri Energi

Jørn Erik Bøe, Industri Energi

Herdis Eide, Industri Energi

Per Martin Labråthen, Equinor

Oddvar Karlsen, Equinor

Per Steinar Stamnes, Equinor

Frank Indreland Gundersen, Equinor

Ingard Haugeberg, Aker BP

Eirik Birkeland, ConocoPhillips

Geir Stengårdsbakken, ConocoPhillips

Heidi Helvig, Wintershall DEA

Finn Pettersen, Vår Energi

Tore Sevaldsen, Okea

Merita Skjæveland, MDE

Per Holstein, ESS

Leif Harall Salomonsen, Sodexo

Ronny Østebrød, 4Service

Morten Flister, Coor

Ørjan Fjellkårstad, Coor

Jan Inge Olsen, KCA Deutag

Harald Hereid, Odfjell Drilling (observatør)

Einar Åge Vae (observatør)

Atle Espen Helgesen, Industri Energi (kommunikasjon)

Hvordan skal du forholde deg hvis det blir streik? Les vårt streikehefte her.

Hold deg oppdatert på forhandlingene på www.industrienergi.no og forbundets Facebook.