Industri Energi melder plassfratredelse for 573 medlemmer på sokkelavtalene

Industri Energi har fredag varslet Riksmekleren og Norsk olje og gass om det første streikeuttaket hvis mekling på sokkelavtalene (operatør, boring og forpleining) ikke fører fram.

Uttaket er fordelt mellom 251 ansatte i operatørselskapene Equinor og Aker BP, 276 i boreselskapet KCA Deutag og 46 ansatte i forpleiningsselskapene Ess Support Service og 4Service Offshore Hotels.

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk olje og gass ble brutt 4. mai.

Partene er innkalt til mekling 10-11. juni. Meklingen vil bli ledet av riksmekler Mats Wilhelm Ruland og vil foregå i Oslo.

Riksmekleren har nedlagt forbud mot arbeidsstans inntil meklingen er avsluttet.

Hvis partene ikke kommer til enighet i mekling, blir det streik fra natt til 12. juni.

– I første omgang av en eventuell streik tar vi ut et begrenset antall medlemmer, men vi kan trappe opp hvis det blir nødvendig, sier Lill-Heidi Bakkerud som leder forhandlingene for Industri Energi.

Hun understreker at streikeuttaket i utgangspunktet ikke vil ramme produksjonen på norsk sokkel.

Sokkelavtalene omfatter over 4300 Industri Energi-medlemmer.

Industri Energi har varslet plassfratredelse for følgende selskap og installasjoner:

Equinor: Njord A og Johan Sverdrup P2

Aker BP: Valhall

KCA Deutag: Oseberg B, Oseberg C, Oseberg Sør, Oseberg Øst, Ringhorne og Kvitebjørn.

Ess Support Services: “Safe Boreas”

4Servise offshore Hotels: “Floatell Endurance” og “Floatell Superior”

Hvordan skal du forholde deg hvis det blir streik? Les vårt streikehefte her.

Hold deg oppdatert på forhandlingene på www.industrienergi.no og forbundets Facebook.