LO står sterkt og samlet etter kongressen

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, mener at LO står fjellstøtt etter kongressen.

Etter en uke med faglige og politiske diskusjoner på kongressen står LO sterkt og samlet om alle de viktige sakene som preger samfunnet og norsk arbeidsliv.

– Med så klare vedtak som kongressen klarte å stå sammen om, så står LO nå fram med en helhetlig politikk for alle deler av samfunnet. Ingen andre arbeidstakerorganisasjoner er i nærheten av å ha den tyngden og bredden som LO har. Det bør et samlet norsk arbeidsliv være glad for, sier Frode Alfheim.

Han mener LO framstår som en fjellstø organisasjon etter kongressen.

Berømmer LO-lederen

Alfheim peker på at LO-leder Peggy Hessen Følsvik har gjort en strålende jobb i en krevende tid under pandemien.

-Det at Peggy er gjenvalgt som leder, samtidig som vi får to nye nestledere, gir LO-ledelsen en god miks av stabilitet og nye ansikter. Det gir et godt utgangspunkt for å komme i gang og gjennomføre vedtakene kongressen har fattet, sier han.

Peggy Hessen Følsvik ble valgt som LO-leder på kongressen. Foto: Atle Espen Helgesen

Han er også glad for at vår egen Are Tomasgard ble gjenvalgt i LO-ledelsen.

-Og jeg er mektig stolt av Industri Energi sin delegasjon på kongressen. Forbundet vårt har blitt lagt skikkelig merke til. Delegatene våre har vært aktive på talerstolen og tatt opp mange viktige saker, med stort engasjement.

Alfheim trekker spesielt fram Per Øistein Kivijarvi (Kronos Titan) sitt innlegg om psykisk helse, ungdomsrepresentantene og ikke minst Frode Larsen (Maersk Drilling) sitt følelsesladde innlegg om arbeidsplassene i oljeindustrien.

Frode Larsen holdt et sterkt innlegg om oljearbeidsplasser på kongressen. Foto: Atle Espen Helgesen

-Frode Larsens innlegg gjorde sterkt inntrykk på kongressen og var viktig for å få et enstemmig vedtak om at vi skal utvikle, ikke avvikle oljeindustrien, sier Alfheim.

Les mer om oljevedtaket her.

Trenger mer kraft

Alfheim understreker at LO-kongressen er utålmodig i forhold til å få mer kraft i energisystemet.

– LO er positiv til regjeringens satsing på havvind. Satsing på havvind og vannkraft er avgjørende for å sikre nok kraft til å nå de klimapolitiske og industripolitiske målene vi har satt oss, sier Industri Energi-lederen.

Industri Energis delegasjon. Foto: Atle Espen Helgesen

Han mener LOs industripolitikk er framoverlent og vil “gjøre oss i stand til å gå løs på en rekke viktige oppgaver innen industrisatsing”.

-Jeg er optimistisk og har god tro på at vi kommer til å lykkes med å skape mange nye industriarbeidsplasser her i landet. Men det forutsetter at vi får betydelig mer kraft i systemet, sier Alfheim.