LO-kongressen står fast på at norsk sokkel skal utvikles, ikke avvikles

Forbundsleder Frode Alfheim er svært fornøyd med vedtakene som ble fattet på denne ukas LO-kongress, også om framtidens oljevirksomhet.

Blant de sakene som har fått mest oppmerksomhet i forkant av kongressen var knyttet til framtidig leting og utvinning av olje og gass på norsk sokkel. Spørsmålet ble løst gjennom et enstemmig kompromiss i tråd med redaksjonskomiteens forslag.

-LOs krav i den nye uttalelsen som ble vedtatt er i henhold til dagens forvaltningskrav, som vi også stiller oss bak. Det er i tråd med de klimakravene som stilles av myndighetene i dag, i tråd med Parisavtalen og de innstramminger som næringen påtok seg som en konsekvens av oljepakken i 2020, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

Vi skal fortsett lete etter og produsere olje og gass i mange tiår framover

frode alfheim

Han understreker at vedtaket heller ikke ville hatt noen konsekvens for LOs høringssvar til den kommende utbyggingen av Wisting-feltet i Barentshavet.

Frode Alfheim slår fast at vedtaket er i tråd med prinsippet om at aktiviteten på norsk sokkel skal utvikles, ikke avvikes.

-Vi skal fortsatt lete etter og produsere olje og gass på norsk sokkel i mange tiår framover, sier Alfheim.