Lager video for de med lese- og skrivevansker

– Målet er å tilby korte og nyttige tips som kan brukes av alle, spesielt medlemmene våre og de som ønsker å gjøre arbeidsplassen sin mer dysleksivennlig, sier arbeidsutvalgsmedlem Cay Nordhaug i Industri Energi.

Dysleksi Norge, Industri Energi, og Norsk Industri har gått sammen om å produsere en instruksjonsvideo for prosjektet Dysleksivennlig Arbeidsplass (DVA). Videoen ble spilt inn i dag ved LO Media sitt studio i Oslo.

Sluttproduktet blir en film på 30-45 minutter om hvordan arbeidstakere med dysleksi kan ta i bruk enkle verktøy på telefon og PC for å gjøre arbeidshverdagen lettere.

Arbeidsutvalgsmedlem Cay nordhaug i Industri Energi og Line Yri-Hagen i Dysleksi Norge. Foto: Egil Brandsøy.

Cay Nordhaug, som spilte inn en intro, sier at arbeidslivet har blitt mer skriftlig de siste ti årene.

– Før var det mye mer muntlig. Hvis denne videoen kan hjelpe noen med å få en litt enklere hverdag med å bruke de verktøyene som de allerede har i lomma som for eksempel på mobiltelefonen, så er det fantastisk, sier han.

Viktig med en video som viser mulighetene som finnes

Line Yri-Hagen, medlemskonsulent i Dysleksi Norge, gir opplæring i bruk av verktøyene i videoen.

– Det er veldig viktig å lage noe som viser litt om mulighetene som finnes, som alle har tilgang til, sier hun.

Innspilling i LO Media sitt studio. Foto: Egil Brandsøy.

Hun forteller at de med lese- og skrivevansker, for å få hjelpemidler, tidligere måtte gjennom NAV.

– Det er ganske dyre ting, mens disse verktøyene er tilgjengelige fra hvilken som helst mobil. Alle har like muligheter da når de lærer seg disse verktøyene, sier hun.

Det er blant annet apper som gjør at du kan få tekster opplest og du kan uttrykke deg skriftlig.

Line Yri-Hagen har holdt kurs om DVA. Foto: Egil Brandsøy.

Tabu i samfunnet

Arbeidsutvalgsmedlem Cay Nordhaug sier at dysleksi fortsatt er et tabubelagt tema i samfunnet.

– Vi vet at det er mange som har utfordringer som kanskje ikke er åpne om det, sier han.

Han forteller at snittet i Norge som har lese- og skrivevansker er på 4-6 prosent. Men kanskje innenfor den industrien som Industri Energi organiserer så er det flere i forhold til snittet.

– Vi ser jo for eksempel på Nikkelverket i Kristiansand at det er over 10 prosent der som har en eller annen form for lese- og skrivevansker, sier Nordhaug.

Videoinnspilling. Foto: Egil Brandsøy.

Om DVA-prosjektet videre sier Nordhaug at pilotprosjektet vil gå ut dette året, og kanskje inn i neste år.

Prosjektet har allerede hatt ringvirkninger og nå skal oljebransjen også bli bedre på å tilrettelegge for ansatte med lese- og skrivevansker.

– Så håper vi da at vi har liksom funnet en fin mal og modell på hvordan dette kan gjøres i forskjellige former på forskjellige bedrifter, sier han.

– Men jeg tror den videoen vi laget i dag, som viser hvordan man kan dra nytte av tilgjengelige verktøy, vil være til stor hjelp for mange, sier Nordhaug.