Samarbeider for å gjøre arbeidslivet dysleksivennlig

I går holdt Industri Energi, Norsk Industri og Dysleksi Norge pressekonferanse om pilotprosjektet «Dysleksivennlig arbeidsplass». – Jeg synes det var en veldig bra dag der vi fikk startet opp et prosjekt som vil få stor spredning og gjøre arbeidslivet til en mer inkluderende plass for mange, sier forbundsleder Frode Alfheim.

For seks måneder siden ble partene enige om at de vil satse videre på det som mange kjenner som «Hanne-prosjektet».

Prosjektet går ut på å tilrettelegge arbeidsplassen for de med lese- og skrivevansker.

Nå skal ytterligere sju bedrifter være med på å finne gode tiltak som tilrettelegger for de som har dysleksi på arbeidsplassen.

Administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen (t.v) sammen med forbundsleder Frode Alfheim (i midten) og Erlend Havnås fra Nikkelverket i Kristiansand på pressekonferansen. Foto: Egil Brandsøy.

Mange som sliter med dysleksi

Dysleksi Norge kan vise til at lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker er vanligere enn de fleste tror.

Det er antatt at 5-7 prosent av befolkningen har slike utfordringer i større eller mindre grad, men at det kan være flere i industrien.

Fagleder Rita Lie i Dysleksi Norge til venstre. Cay Nordhaug og Stein Lier-Hansen lytter. Foto: Egil Brandsøy.

For industrien kan dette utgjøre en sikkerhetsrisiko, fordi mange ansatte har problemer med å forstå skriftlige rutiner og sikkerhetsinstrukser.

– Mine gutter på 8 år skriver bedre enn meg

Arbeidsutvalgsmedlem Cay Nordhaug i Industri Energi og Erlend Havnås fra Glencore Nikkelverk sto på scenen og presenterte opplevelser og lærdom fra Nikkelverket i Kristiansand.

Cay Nordhaug har tidligere vært fagforeningsleder der.

Erlend Havnås begynte å jobbe på Nikkelverket i 2007 og forteller at «Hanne-prosjektet» har hatt en stor og positiv effekt på han som dyslektiker.

Cay Nordhaug til venstre, Erlend Havnås til høyre. Foto: Egil Brandsøy.

Han opplyser at han er heldig siden han kan lese godt, men at hans gutter på 8 år kanskje skriver bedre enn han.

– Åpenheten og det å kunne si ifra, det er så viktig, og gjør at folk føler et eierskap og glede av å gå på jobb. Og jeg synes det er veldig viktig å vise utad mot de som sliter på skolen i dag, at vi kan få et trygt og godt arbeidsliv selv om man sliter med disse tingene, sier han.

Tabu og skammen

Arbeidsutvalgsmedlem Cay Nordhaug, som har vært med helt fra starten, snakket om at skammen er noe de med dysleksi har, mens tabuet er noe vi andre har.

Cay Nordhaug forteller om prosjektet på Nikkelverket. Foto: Egil Brandsøy.

– Det gjør noe med deg selv og andre når to voksne personer, som i mitt tilfelle kunne vært foreldrene mine, står og sier at de ikke kan skrive eller lese. Terskelen for da å kunne fortelle litt om utfordringene vil nå bli mindre. Dette prosjektet vil skape økt trivsel og du vil få et lavere sykefravær sier han og legger til:

– Du vil få en mer inkluderende og åpen arbeidsplass.

Stein Lier-Hansen: – Vi må bryte tabuer

Administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen sier at det er kritikkverdig at dette initiativet ikke er tatt for lenge siden, men det er positivt at prosjektet endelig er i gang.

Stein Lier-Hansen mener det er på tide prosjektet kommer i gang. Foto: Egil Brandsøy.

Han erkjenner at ungdom må bli stimulert til å velge industrifag.

– Vi klarer nesten alltid å få tak i nok folk med høy utdannelse, men ryggen i en moderne industri er fagarbeideren, sier han og legger til:

– For at vi skal få nok fagarbeidere – som er motivert til å gå inn i disse fantastiske bedriftene – så må de vite at de kommer til en arbeidsplass hvor en form for handicap ikke er et problem.

– Vi må bryte tabuer, og skape trygghet for å stå fram, trygghet for å be om hjelp, trygghet for å vite at arbeidsgiveren setter pris på deg, sier han.

Forbundsleder Frode Alfheim er positiv til fremtidsutsiktene til Dysleksivennlig arbeidsplass (DVA)

– Forhåpentligvis vil de syv bedriftene vise bredere det vi allerede har sett på Nikkelverket, sier han.

Etter det er neste steg at myndighetene forhåpentligvis får stor interesse for prosjektet og vil ha nytte av erfaringen.

Pressekonferanse Dysleksivennlig arbeidsplass. Forbundsleder Frode Alfheim til venstre, fagleder Rita Lie fra Dysleksi Norge i midten og arbeidsutvalgsmedlem Cay Nordhaug til høyre. Foto: Egil Brandsøy

– Dette er en utfordring for det norske arbeidslivet som vi må ta tak i. Det er liksom å få folk gjennom skoleverket, inn i produktivt arbeid, sier Alfheim.

IA-bransjeprogrammet til leverandørindustrien til olje- og gassnæringen er også med i prosjektet, og leder Petter Arnesen i Norsk Industri er positiv.

– Vi har offentlige penger som vi bruker på gode prosjekter og dette prosjektet her tror jeg er det mest meiningsfylte prosjektet som vi har hatt på blokka så langt, sier Arnesen.

Se hele pressekonferansen her: