Industrikonferansen i Bodø: – Godt utgangspunkt for mer verdiskapning og flere arbeidsplasser i nord

Flere hovedtillitsvalgte fra Industri Energi var til stede i salen da forbundsleder Frode Alfheim deltok på åpningsarrangementet på Industrikonferansen i Bodø. – Vi har store muligheter til å utvikle industrien vår, men det krever prioritering av tilgjengelig kraft og økt tilførsel av kraft inn i systemet, sier Alfheim.

Forbundslederen deltok med næringsminister Jan Christian Vestre, styreleder i Norsk Industri, Ståle Kyllingstad, og andre nestleder i LO, Steinar Krogstad under åpningen.

Industrikonferansen ble avholdt på Quality Hotell Ramsalt i Bodø. Foto: Egil Brandsøy.

Konferansen i Nordlands største by fungerer som en møteplass der både politikere og næringslivsrepresentanter samles. Formålet er å utveksle synspunkter og diskutere aktuelle utfordringer, inkludert kraftkrise og folkelig aksept for grønn industriutvikling.

Alfheim erkjenner at det er godt å komme til industrifylket Nordland.

– Her har vi masse industri, både til lands og til havs. Vi har fem industrielle knutepunkter fra Mosjøen i sør til Kjøpsvik i nord. Med den kommende satsingen på industrialisering og økte eksportinntekter til Norge, har vi gode muligheter for mer verdiskapning og flere arbeidsplasser i nord, sier han.

Næringsminister Jan Christian Vestre på industrikonferansen. Foto: Egil Brandsøy.

Vi er avhengige av gode rammebetingelser som kraft og arbeidskraft

Fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide, påpekte i sin introduksjon at 60% av de unge velger å studere yrkesfag i landsdelen.

– Hun sier at Nordland ligger på topp når det gjelder å motivere ungdom til å søke yrkesfag, det er en god rammebetingelse for de som ønsker å se på plasser å etablere seg, sier Alfheim.

Fylkesrådsleder i Nordland Elin Dahlseng Eide og forbundsleder Frode Alfheim. Foto: Egil Brandsøy.

Han bemerker at Nordland har et overskudd av kraft som har gjort at flere har fokusert på landsdelen.

– Litt av diskusjonen i dag har handlet om hvordan vi utnytter det overskuddet av kraft. At vi faktisk bruker det til å utnytte de mulighetene som er der, eller skal vi bruke det på andre ting. Og det er der jeg har vært kritisk til krypto og bitcoin, sier han.

Vil være et historisk feilgrep å stanse utviklingen nå

Næringsminister Jan Christian Vestre har også tatt turen til industrikonferansen i Bodø. Fra scenen beskriver han flere av regjeringens grønne satsingsområder, som blant annet havvind, hydrogen, karbonfangst- og lagring og flere.

Jan Christian Vestre snakker om regjeringens veikart for grønt industriløft. Han nevnte at snart kommer Grønt Industriløft 2.0, der regjeringen vil innlemme to nye industrier: solindustrien og manufacturing. Foto: Egil Brandsøy.

Han sier at Norge skal gjøre en verdensledende prosessindustri enda mer verdensledende ved å redusere utslippene, ta vare på miljøet, samtidig som vi øker verdiskapningen og eksporten.

– Norge har verdens beste muligheter til å lede an i dette skiftet. Folk, kapital, industrihistorie, vi er verdensmestere på så mange områder. Hvis vi sier det er dyrt og skummelt så hvem skal gjøre det da? Det vil være et historisk feilgrep å stoppe utviklingen nå, sier Vestre fra scenen i Bodø.

Spesialrådgiver Arild Theimann og hovedtillitsvalgte Alexander Andersen og Thomas Eggan blant publikum. Foto: Egil Brandsøy

Han sier at Norge må tørre å gjennomføre politikk som er vanskelig å stå i, som elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya, som samtidig skal gi et kraft- og industriløft for Finnmark

– Alle vil ha kraft og arbeidsplasser, og når vi gjennomfører det så blir folk skeptiske. Melkøya er et kinderegg som vil sikre mer kraft til Nord-Norge enn det vi har nå, og mange flere investeringer, slår Vestre fast.

Alfheim er enig om Melkøya.

– Det er en totalpakke som er en stor infrastrukturpakke. Regjeringen sier at de ønsker at det fortsatt skal bo folk i Finnmark, og man legger til rette for aktører som ønsker å investere i kraftproduksjon. For hvis du ikke har nett så er det ikke vits å produsere kraft, sier han.

Frode Alfheim i samtale med Jan Christian Vestre. Foto: Egil Brandsøy.

– Så jeg tror at når vi diskuterer Melkøya så er det viktig å se på helheten i pakken, og ikke bare snakker om den ene biten, sier Alfheim.

Industri er noe vi trenger, spesielt for å bygge lokalsamfunn

Alfheim sier at vi representerer industrier som er omdiskutert, og som krever politiske beslutninger både på lokalt og nasjonalt nivå.

– Vi må ha mer kraft. Jeg har troen på at vi skal få utviklet havvind her i nord, og vi har allerede en del landvind. Jeg mener at så lenge lokalsamfunnene bestemmer seg for å ønske det, så er det rom for mer.

Han påpeker også at hvis det er mer samarbeid mellom kraftprodusentene og de som eier nettstrukturen i Nordland så vil landsdelen få mer ut av eksisterende vannkraft.

– Da kan vi tilby både forbrukere og industri mer kraft i årene fremover, sier Alfheim.

Hovedtillitsvalgt Håvard Stamnestrø fra Wacker Holla var også blant publikum. Foto: Egil Brandsøy.