Hyllet vedtak fra forbundsstyret

Stortingstopp Marianne Sivertsen Næss (Ap) benyttet åpningen av landsstyremøtet i Industri Energi til å hylle forbundsstyrets vedtak om å si nei til å bygge kabler fra nord til sør i Norge.

Landsstyret i Industri Energi er samlet i Oslo 15. juni. Leder av Stortingets energi- og miljøkomite, Marianne Sivertsen Næss, innledet møtet med å gjennom arbeidet som nylig ble sluttført med energimeldingens tilleggsmelding.

-På et dystert bakteppe med krigen i Ukraina og et energisystem i Europa i ubalanse har vi opplevd en vinter som er uten sidestykke. Jeg skulle gjerne si at det finnes enkle grep for å løse dette kjapt. Det finnes ikke. Men det finnes løsninger som tar tid. Men gjør vi alle de riktige tingene skal vi, og vil vi løse utfordringene som har stått i kø. Vi vet at vi trenger mer strøm. Vi vet vi skal få ned klimautslippene. Vi vet at vi skal gjøre et nytt løft for industrien. Tilleggsmeldingen er en del av dette. Nettutvalget kom med sin innstilling i går. Energikommisjonen kommer mot slutten av året. Alt dette er grep som skal skape en god utvikling, sa hun.

Hun viste til forbundsstyrets ferske vedtak om at det ikke er mulig å løse kraftkrisa med å bygge kabler fra nord til sør. Det var et vedtak hun hyllet fra talerstolen.

Nettutvalget ble lagt frem for statsråd Terje Lien Aasland dagen før landsstyret med sin innstilling til hvordan man kan gjøre strømnettet i Norge bedre i stand til å møte fremtidens utfordringer. Distriktssekretær i LO Rogaland, Eirin Sund, er den som har representert fagbevegelsen inn i utvalget. Hun møtte også landsstyret og sørget for en inngående gjennomgang av innstillingen.

-Det er mange grep som må gjøres, men kanskje noe av det viktigste er å få ned tiden fra store nettutbygginger lanseres og til de står ferdige. Dette tar i dag 7 til 14 år. Følger man vår innstilling burde det gå an å få den ned til 6 til 8 år. Men det er ingen «kvikk fiks» med å gjøre slike kompliserte utbygginger, sa Eirin Sund til landsstyret i Industri Energi.