Kraftmangel løses ikke med nye kabler

Industri Energi krever at vår egen kraft brukes til industriell verdiskaping og arbeidsplasser i Norge, samt lave strømpriser for folk. Industri Energi krever en politikk for kortreist kraft, og at vi bruker våre naturgitte fortrinn til å øke kraftproduksjonen over hele landet.

Forbundsstyret i Industri Energi vedtok 14. juni å si nei til å forsere byggingen av ny sør-nord-forbindelse. Det vedtok samtidig følgende uttalelse:

«Siden høsten 2021 har det vært store forskjeller i strømprisene i Sør- og Nord-Norge. Mens Sør-Norge er sterkt påvirket av de høye gass- og kraftprisene i EU, gjør lite overføringskapasitet mellom sør og nord at Nord-Norge fortsatt har rikelig kraftoverskudd og lave strømpriser. Flere kraftselskaper i Nord-Norge har tatt til orde for å forsere byggingen av en ny sør-nord-forbindelse slik at mer av kraftoverskuddet i nord flyter sørover. Det sier Industri Energi nei til. Hvis man øker takten i bygging av overføringskabler mellom nord og sør, kan man risikere å torpedere store, grønne industriprosjekter i nord som er under utvikling.

Industri Energi er det største eksportforbundet i LO med 56.000 medlemmer i olje og gass, prosessindustri og annen landbasert industri. Industri Energi er den største fagforeningen i den kraftforedlende industrien. Våre medlemmer og bedriftene de jobber i er sterkt påvirket av de høye kraftprisene. Industri Energi advarte mot byggingen av de to siste utenlandsforbindelsene til Tyskland og Storbritannia, og vi fikk gjennomslag for å stoppe den private NorthConnect-kabelen til Storbritannia. Høye europeiske priser på gass, CO2 og kraft driver opp prisnivået i Sør-Norge, men på grunn av lav overføringskapasitet mellom Sør-Norge og Nord-Norge er det fortsatt lave priser og kraftoverskudd i Nord-Norge.

Kraftoverskudd og lave kraftpriser er Norges viktigste konkurransefortrinn, konkurransefortrinn Sør-Norge er i ferd med å tape dersom vi ikke handler raskt og effektivt. Kraftoverskuddet i Nord-Norge er spesielt stort akkurat nå. Det skyldes både at det har kommet mye ny kraftproduksjon, men også at det har kommet spesielt mye tilsig til magasinene de siste årene.

Norge trenger mer kraft og mer nett i hele landet. I dag utgjør tapet i strømnettet opp mot 10% av norsk kraftproduksjon. For å unngå unødvendig utbygging av dyr nettkapasitet er det viktig med nærhet mellom produksjon og forbruk.

Som systemansvarlig har Statnett ansvar for å sørge for en best mulig drift og utvikling av transmisjonsnettet. Statnett følger sin egen nettutviklingsplan og skal investere for 60-100 milliarder kr i strømnettet frem mot 2030. Med dagens planer er det først mot 2030 at det blir vesentlig økt kapasitet mellom sør og nord. Nettutbygging er areal- og naturkrevende, tar lang tid, koster mye penger og finansieres i sin helhet over nettleien som forbrukerne og næringslivet betaler. Derfor må Statnett fortsette å utvikle nettet på en helhetlig og langsiktig måte gjennom nettutviklingsplanen.»