Hovedoppgjøret 2022: Enighet i forhandlingene med NHO Luftfart

Industri Energi kom like før klokken 2300 torsdag kveld til enighet med NHO Luftfart i forhandlingene om trafikkavtalen. –Vi er fornøyd med å ha fått på plass en lønnsmatrise for denne delen av helikopterbransjen, sier forhandlingsleder Jørn Erik Bøe i Industri Energi.

Industri Energi og NHO Luftfart ble for halvannet år siden enig om å lage et nytt lønnssystem for trafikkavtalen. Dette er nå endelig på plass med en egen lønnsmatrise som gjøres gjeldende fra 1. april 2022.

-Gjennom krevende, men konstruktive forhandlinger er vi blitt enig om en ny lønnsmatrise for helikopterbransjen, sier forhandlingsleder Jørn Erik Bøe i Industri Energi.

Han forklarer at nye aktører på avtalen dermed sikres en lønn som står seg godt i forhold til lønnsnivået i bransjen.

Industri Energi er klar på at trafikkavtalen er blitt en såkalt normallønnsavtale, der overenskomsten og lønnsmatrisen skal forhandles om på bransjenivå. Samtidig gis partene i bedriftene anledning til å framforhandle lokale særavtaler. NHO derimot står på at trafikkavtalen fortsatt er en minstelønnsavtale.

Trafikkavtalen gjelder for Industri Energi sine cirka hundre medlemmer innen offshore helikopterbransjen, gjennom selskapene CHC Helikopter Service, Bristow og HeliOne.