Hovedoppgjøret 2020: Enighet i forhandlingene med NHO luftfart

onsdag 3. mars 2021

Industri Energi kom onsdag kveld til enighet med NHO Luftfart om trafikkavtalen. – Vi har nådd en viktig milepæl som sikrer avtalen mot lønnsdumping, sier forhandlingsleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Klubbleder Hans Petter Jensen (fv), forhandlingsleder Ommund Stokka og forbundssekretær Jørn Erik Bøe i diskusjon med resten av forhandlingsutvalget på video. Foto: Atle Espen Helgesen
Klubbleder Hans Petter Jensen (fv), forhandlingsleder Ommund Stokka og forbundssekretær Jørn Erik Bøe i diskusjon med resten av forhandlingsutvalget på video. Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi og NHO Luftfart er enig om hovedprinsippene for å bygge om lønnssystemet for trafikkavtalen.

-Gjennom krevende, men konstruktive forhandlinger helt siden i fjor høst har vi nådd intensjonen vår om å sikre overenskomsten mot lønnsdumping, sier forhandlingsleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Han forklarer at alle nye aktører på avtalen sikres en snittlønn på minimum 90 prosent av bransjens lønnsnivå. – Nye selskaper på overenskomsten må forholde seg til dette, sier Stokka.

Trafikkavtalen gjelder for Industri Energi sine medlemmer innen offshore helikopterbransjen, gjennom selskapene CHC Helikopter Service, Bristow og HeliOne.

Avtalen blir nå i realiteten er en såkalt hybridavtale, på linje med den avtalen Industri Energi har for ansatte i operatørselskapene på sokkelen med Norsk olje og gass.

– Lønnsmatrisen blir framforhandlet i sentrale forhandlinger. I tillegg gis de lokale partene i bedriftene anledning til å framforhandle lokale særavtaler, sier Stokka.

Partene skal fram til 31. mars sammen utforme en ny lønnsmatrise. Industri Energi forbeholder seg streikeretten til den nye matrisen er utformet.