Halliburton har endret planene om utflagging av norske arbeidsplasser

Det amerikanskeide oljeserviceselskapet Halliburton har valgt å endre planene om å flytte en rekke kontrollromsstillinger til utlandet. – Alle de berørte arbeidsplassene blir beholdt i Norge. Det skjer etter en åpen og god dialog mellom Industri Energi og bedriften, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Det var i januar det ble kjent at oljeserviceselskapet Halliburton ville flytte drøyt 30 arbeidsplasser som er direkte knyttet til driften på norsk sokkel, til et operasjonssenter i Dubai.

-Vi skal slåss imot disse planene. Vi skal kjempe for at kontrollrom som styrer aktiviteten på norsk sokkel skal ligge i Norge og at arbeidsplassene skal være her, sa forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi da han ble kjent med planene.

Hovedtillitsvalgt Knut Nesland i Halliburton uttrykte at han var redd dette bare var starten av en større prosess i oljeservicebransjen der offshore arbeidsplasser først flyttes til operasjonssentre på land, før de flyttes til lavkostland.

Selskapet dropper planene

Mandag kveld ble det kjent at Halliburton dropper planene om utflagging av de norske arbeidsplassene til Dubai.

-Det kjennes fantastisk. Etter mer enn et halvt år med betydelig jobb med denne saken, så har vi endelig lykkes. Sammen med ledelsen har vi fått til en god løsning som innebærer at selskapet går vekk fra planene om å flytte de såkalte ADT-stillingene ut av landet, sier Nesland.

ADT er stillinger innen avansert boreteknologi og sanntidsovervåking som utføres ved operasjonssentre i Stavanger-regionen. Jobbene er direkte knyttet til driften på norsk sokkel.

Knut Nesland, klubbleder i Halliburton. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

Både Nesland og forbundsleder Frode Alfheim er trygg på at det er fokuset fra Industri Energi, i kombinasjon med god dialog, som har fått ledelsen i oljeserviceselskapet til å snu.

Statsråden ble engasjert i saken

Frode Alfheim tok personlig opp denne saken med olje- og energiminister Terje Aasland på den såkalte Sandefjord-konferansen (Olje- og energipolitisk seminar, red. anm) i vår.

-Vi fikk i stand et teamsmøte der klubbleder Knut Nesland orienterte statsråden om utflaggingsplanene. Aasland reagerte kraftig og sa: «Dette er kompetanse og arbeidsplasser som vi skal ha i Norge. Når vi som myndigheter legger til rette for gode betingelser for olje- og gassbransjen på norsk sokkel, så forventer vi at arbeidsplasser knyttet til driften av norsk sokkel skal være i Norge.»

Forbundsleder Frode Alfheim (tv) arrangerte møte mellom olje- og energiminister Terje Aasland (th) klubbleder Knut Nesland på mobiltelefonen. Foto: Atle Espen Helgesen

Olje- og energiministeren ba så om et fysisk møte med ledelsen i det amerikanskeide oljeserviceselskapet. Det ble avholdt i juni. Da understrekte Aasland at utflagging av arbeidsplasser knyttet til drift på sokkelen ikke er i tråd med intensjonen i norsk oljepolitikk.

Støtte fra operatørselskapene

Forbundsleder Frode Alfheim har dessuten hatt møter med toppsjefene i flere operatørselskaper på sokkelen, der han har understrekt hva forbundet mener om denne saken.

-Jeg har opplevd at oljeselskapene har lyttet til argumentene våre, sier han.

Alfheim er glad for at Halliburton nå har valgt å beholde de omtalte arbeidsplassene i landet, men understreker at Industri Energi fortsatt vil være på vakt hvis andre selskaper går med liknende planer.

Aktiviteten på norsk sokkel skal gi ringvirkninger og arbeidsplasser i Norge

Frode Alfheim

-Selskapene på norsk sokkel har ansvar for å produsere olje og gass på vegne av det norske samfunnet. Og aktiviteten på norsk sokkel skal gi ringvirkninger og arbeidsplasser i Norge. Enhver utflagging av slike arbeidsplassene skal vi kjempe beinhardt imot, sier Alfheim.

Også olje- og energiminister Terje Aasland er fornøyd. – Det at Halliburton nå beholder disse arbeidsplassene i Norge er viktig for å bevare en komplett verdikjede i den norske oljebransjen. Når staten bidrar med gode rammebetingelser, så handler dette om at vi vil utvikle hele denne verdikjeden og legge grunnlaget for trygge, gode og framtidsretta jobber, skriver Aasland i en SMS til industrienergi.no.