Hovedoppgjøret 2024: Sokkeloppgjøret har startet

Forhandlingene om sokkelavtalene for ansatte innen operatør-, boring- og forpleiningsbedrifter er i gang. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Forhandlingene på sokkelavtalene startet ved lunsjtid mandag med kravoverlevering i Offshore Norge sine lokaler i Stavanger.

-Vi har forventninger om et solid økonomisk oppgjør. I tillegg har vi flere krav om justeringer og endringer i overenskomstene, sier nestleder i IE&FLT, Lill-Heidi Bakkerud.  

Forhandlingene om sokkelavtalene ledes av Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i IE&FLT. Foto: AEH

Sokkelavtalene er først ut i en rekke olje- og gassoverenskomster som IE&FLT skal forhandle i løpet av våren.

Avtalene for operatør-, boring, og forpleiningsansatte omfatter over 4000 IE&FLT-medlemmer som jobber på faste offshoreinstallasjoner.

I år er det hovedoppgjør der det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, med streikerett.

Hold deg oppdatert om forhandlingene på www.industrienergi.no og forbundets Facebook.

IE&FLTs forhandlingsutvalg:

Lill-Heidi Bakkerud, forhandlingsleder

Herdis Rosland Eide, forbundssekretær

Jørn Erik Bøe, forbundssekretær         

Operatørselskap:

Per Martin Labråthen, Equinor

Per Steinar Stamnes, Equinor

Frank Indreland Gundersen, Equinor

Trine Hansen Stavland, Equinor

Eirik Birkeland, ConocoPhillips

Trond Haugbjørg, ConocoPhillips

Finn Volrat Pettersen, Vår Energi

Ingard Haugeberg, Aker BP

Tore Vik, Aker BP

Heidi Helvig Vikshåland, Okea

Forpleining:                     

Per Holstein, ESS

Espen Sivertsen, ESS

Morten Flister, Coor

Trond Ivar Fevang, Coor

Ronny Østebrød, 4Service

Kirsti Hægbostad, Sodexo Remote Sites

Boring:

Jan Inge Olsen, KCA

Geir Arne Kaldestad, KCA

Bemanningsselskap:    

Eirik Kvåle, Semco Maritime Drift AS

Stian Thommesen, TS Group

Observatører:

Einar Åge Vae, Archer

Asle Reime, IE&FLT

John Ludvigsen, IE&FLT

Atle Espen Helgesen, IE&FLT (kommunikasjon)