Grunnlaget klart for nytt storforbund i LO

Industri Energi sitt forbundsstyre har i dag behandlet grunnlaget for sammenslåing med FLT. Dermed har begge forbund gjort positive vedtak om sammenslåing. Det nye storforbundet vil fra oppstarten representere rundt 80.000 medlemmer.

– Med 80.000 medlemmer og et stort potensial for vekst blir vi et av de største og sterkeste faglige fellesskapene i LO og i Norge, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

– Sammen vil vi på vegne av våre medlemmer få enda sterkere påvirkningskraft innen lønns- og arbeidsvilkår, tariffutvikling, fagligpolitiske saker og samfunnspolitisk gjennomslag. Det handler om medlemmenes arbeidshverdag – og velferd for seg og sine, utdyper han.

LES OGSÅ: FLT sitt forbundsstyre sier ja til sammenslåing

Det nye forbundet vil representere medlemmer og tillitsvalgte i bedrifter som står for mer enn 80 prosent av Norge sin verdiskaping som går til eksport.

– Norsk og internasjonal fagbevegelse vil i årene fremover stå overfor betydelige utfordringer i forbindelse med store og raske endringer i samfunn og arbeidsliv. Disse utfordringene ønsker vi å møte i fellesskap som ett forbund, sier Alfheim.

Han er tydelig på at ambisjonene er store:

– Sammen vil vi fronte tydelige faglige og politiske krav innen industri- og næringslivspolitikk, energipolitikk, verdiskaping, kompetanse, arbeidsliv, helse, miljø og sikkerhet og velferd. Ett felles forbund skal være til det beste for dagens og fremtidens medlemmer og tillitsvalgte – og deres familier, sier han.

Forbundsstyrene i Industri Energi og FLT gjennomførte høsten 2022 felles møte og Europa-seminar i Brussel. Foto: Frode Ersfjord

Alfheim forteller at det også er enighet om at det ikke blir økt kontingent som følge av sammenslåingen:

– Noe av det aller beste med sammenslåingen er at ved å kombinere ressursene våre kan vi bruke dem mer effektivt, enn vi kan hver for oss. Vi skal bli et bedre forbund for våre medlemmer og tillitsvalgte. Dette er vinn-vinn for alle.

Vil kunne organisere alle ansatte innen samme bedrift

Industri Energi organiserer fra før alle ansatte innen bedriftene i olje- og gassbransjen. Såkalt vertikal organisering, på vertikale tariffavtaler. Det nye forbundet vil også samle arbeidstakere i landindustrien, næringslivet og i andre virksomheter i ett og samme forbund.

Eksisterende tariffavtaler skal videreføres og bestå. Dermed blir det nye forbundet et vertikalt forbund, med både vertikale og horisontale tariffavtaler.

– Det er ingen tvil om at når vi samler Industri Energi og FLT sine medlemmer i ett forbund, så blir vi betydelig sterkere organisatorisk. Det vil gi oss økt innflytelse og samtidig styrke oss i konkurransen med andre aktører, sier Alfheim.

– Målet vårt er klart og tydelig: Vi skal utvikle tariffavtalene og vi skal øke organisasjonsgraden i alle våre bransjer. Alle våre medlemmer skal komme styrket ut av denne sammenslåingen, slår han fast.

Fire nye samarbeidskomiteer

Industri Energi har siden 2006 organisert klubber og avdelinger innen samme bransjeområde i samarbeidskomiteer. Erfaringene med denne måten å organisere på har vært gode og foreslås derfor videreført i det nye forbundet.

Det vil opprettes fire nye samarbeidskomiteer, som skal ivareta FLT sine avtaleområder. De fire nye komiteene er:

  • Tekniske funksjonærer
  • Arbeidsledere
  • Arbeid og inkludering
  • Stat, Veivesenet og Forsvaret

Største møteplassen for ledere, ingeniører og individuelt avlønnede i LO

Det nye forbundet skal ha en offensiv satsing på administrativt, ledende og teknisk personell. Kjernen i denne satsningen vil være opprettelsen av Fellesforum for Funksjonærer.

Forumet skal jobbe med synlighet, rekruttering og påvirkningskraft på vegne av ledere, ingeniører og individuelt avlønnede i det nye forbundet.

– Forumet blir den klart største og viktigste møteplassen for disse gruppene i LO. Dette er en satsning vi gleder oss veldig til å komme i gang med, sier Alfheim.

Skal få nytt navn

Dersom sammenslåing 11. desember i år, vil det nye forbundet igangsette en navneprosess, som skal lede frem til at landsstyret kan vedta nytt navn i juni 2024.

Det nye navnet skal være dekkende for hele forbundet, og skal være et resultat av en strategisk vurdering av dagens og fremtidige målgrupper. Medlemmer og tillitsvalgte vil bli invitert til å komme med forslag til nytt navn.

Veien videre mot sammenslåing

24. oktober. Industri Energi har ekstraordinært landsstyremøte som behandler sammenslåingsgrunnlaget og fatter vedtak om å kalle inn til ekstraordinært landsmøte.

15. november. Industri Energi har ekstraordinært landsmøte.

17.-18. november. FLT har ekstraordinært landsmøte.

11. desember. Begge forbund gjennomfører felles sammenslåingslandsmøte.