Gledelig med økende leteinteresse i Barentshavet

Forbundsleder Frode Alfheim i IE&FLT ba i fjor vinter oljeselskapene vise samfunnsansvar og få opp leteaktiviteten i Barentshavet. -Jeg er veldig glad for at selskapene nå leverer på kravet vårt, sier han.

Det er nøyaktig ett år siden forbundsleder Frode Alfheim rettet en pekefinger mot oljeselskapene under Olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord og ba de bidra mer i Nord-Norge.

Da tildelte regjeringen bare to nye letelisenser i Barentshavet på grunn av manglende interesse fra selskapene. Og gjennom hele fjoråret ble det kun boret én letebrønn i Barentshavet.

I Sandefjord tirsdag meddelte energiminister Terje Aasland (Ap) at myndighetene i år tildeler åtte nye leteblokker i Barentshavet i konsesjonsrunden TFO 2023.

I tillegg forventer Sokkeldirektoratet en kraftig økning i leteaktiviteten på norsk sokkel. Og aller mest vil leteaktiviteten øke i Barentshavet med åtte-ti brønner i år.

-Dette er gledelige nyheter. Jeg er svært fornøyd med at oljeselskapene leverer på kravet vårt. Dette betyr svært mye for aktivitetsnivået i nord, sier Alfheim.

Totalt tilbyr Energidepartementet selskapene 62 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel i konsesjonsrunden TFO 2023.

Finnmark trenger mer petroleumsaktivitet

Frode Alfheim understreker at økt petroleumsaktivitet er spesielt viktig for Finnmark, siden fylket er hardt rammet av krigen i Ukraina, med stengt grense til nabolandet Russland, som har fått store økonomiske konsekvenser.

-Økt aktiviteten i nord, med mer leting, forlenget levetid på Melkøya, Vår Energis aktiviteter og utvikling av Johan Castberg-feltet, er med på å skape en ny optimisme i den nordligste landsdelen, sier Alfheim.

Det er ventet betydelig mer leteaktivitet i Barentshavet i år. Foto: Øyvind Bratland, Equinor

Ifølge DN kan 2024 bli det mest aktive året i Barentshavet siden rekordåret 2017, og det tredje mest aktive siden letingen startet i Barentshavet i 1980. Og hvis det blir gjort nye, store funn i nord blir det nødvendig å vurdere ny infrastruktur.

-Europa skriker etter mer norsk gass. Og Tyskland krever at vi leter mye mer enn i dag. Da må vi sørge for å kunne levere til markedet. Europa trenger gass i mange tiår. Jeg er sikker på at vi får lang levetid på norsk sokkel, men da trengs det stadig tilgang på nye attraktive leteareal, sier Alfheim.

Potensialet er størst i nord

Oljedirektoratet, nå Sokkeldirektoratet, har en rekke ganger uttalt at det er stort potensial for å finne betydelig mer olje og gass i Barentshavet.

Direktoratet anslår er bare seks prosent av ressursene er produsert i Barentshavet, mens 60 prosent av de totale ressursene ennå ikke er oppdaget.

-Mer leting og nye funn er ikke bare avgjørende for å opprettholde produksjonen av olje og gass over tid, noe som er viktig i dagens sikkerhetspolitiske situasjon. Det er også helt nødvendig for å sikre dagens og skape nye arbeidsplasser, sier Alfheim.