Fornøyd med TFO-tildeligen, men kommer med en pekefinger til oljebransjen

På det tradisjonsrike Olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord annonserte olje- og energiminister Terje Aasland tirsdag at det blir tilbudt 47 nye utvinningstillatelser i konsesjonsrunden TFO 2022. Det synes forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, er bra, men han kommer likevel med en advarsel til olje- og gassnæringen.

Videre leteaktivitet og nye funn er viktig for å opprettholde produksjonen av olje og gass over tid, både for Norge og Europa. Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en årlig tildeling av leteareal i modne deler av sokkelen.

Dette er en bærebjelke i å legge til rette for et stabilt aktivitetsnivå på kontinentalsokkelen og for å nå hovedmålene i petroleumspolitikken.

I den ferske konsesjonsrunden TFO 2022, som ble presentert under seminaret i Sandefjord, tildelte regjeringen 47 nye utvinningstillatelser til 25 selskaper.

-Det viser at regjeringen mener alvor med å opprettholde produksjonen av olje og gass på norsk sokkel. Det er viktig, både for Norge og Europa, påpeker forbundsleder Frode Alfheim.

Samtidig retter han en advarende pekefinger til lederne i olje- og gasselskapene som er på konferansen i Sandefjord.

-Næringen må bidra mer i Nord-Norge. Denne gangen er det bare tildelt to lisenser i Barentshavet. Vi var ikke fornøyd med utsettelsen av Wisting, og når vi ser det i sammenheng med at det kun er to lisenser, så henger det nok sammen med manglende interesse fra selskapene. Det er rett og slett ikke bra nok. Vi vil legge press på og kreve av bransjen at den stiller opp for vår nordligste landsdel og Finnmark ved neste TFO-runde, sier Alfheim.