Gjennomslag for viktig strømkrav fra Industri Energi: Nå blir det strengere kontroll på krafteksporten

Industri Energi har i en årrekke etterlyst sikringstiltak mot krafteksport som kan føre til fare for forsyningssikkerhet. Nå kommer endelig svaret: Regjeringen tar grep for å få kontroll over nivået i vannmagasinene.

– Vi har lenge etterlyst strengere krav til hvordan kraftbransjen disponerer vannmagasinene, nå får vi endelig gjennomslag, sier forbundsleder Frode Alfheim.

De nye tiltakene fra regjeringen ble lansert av statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland fredag morgen:

  • kraftprodusentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft lovfestes
  • rapporteringsordningen som ble innført fra sommeren 2022 skal formaliseres og videreføres
  • kraftprodusentene må utarbeide strategier for å ivareta forsyningssikkerheten og energimyndighetene skal føre tilsyn og ha kontroll med disse, med sanksjonsmulighet
  • energimyndighetene gis adgang til å gripe inn i magasindisponeringen ved fare for knapphet på energi
  • tydeliggjøring av at eksporten gjennom utenlandskablene kan begrenses av hensyn til forsyningssikerheten

– Denne pakken av tiltak betyr at myndighetene nå har fått et kraftig styringsverktøy for å unngå at krafteksporten setter oss i fare for å måtte rasjonere. Dette er veldig viktig for kraftforedlende industri, men også for oss alle som er privatforbrukere, sier Alfheim om de nye tiltakene.

Endelig gjennomslag for krav om å trygge egen forsyningssikkerhet

Han minner om at Industri Energi flere ganger tidligere, senest i 2021 og 2018, har advart mot høy strømeksport på høsten, som gir fare for å måtte rasjonere mot slutten av vinteren.

– Akkurat nå har vi god fyllingsgrad i magasinene. Det er et resultat av at regjeringen tok styring i fjor sommer og viser at sterkere styring virker, sier Alfheim.

Forbundsleder Frode Alfheim og Industri Energi har lenge etterlyst strengere styring av krafteksporten. Foto: Industri Energi

– Jeg opplever at kraftbransjens holdning til slike styringsverktøy har modnet noe etter hvert som advarslene har blitt sterkere og regjeringen har tatt tydeligere styring. De har likevel strittet imot lenge, nå blir de nødt til å forholde seg til at vi ikke kan gamble med vår egen forsyningssikkerhet, sier Alfheim og konstaterer at kritikken Industri Energi har fremmet mot for høy krafteksport har vært legitim.

– Tiltakene som nå kommer for å regulere krafteksporten og magasinfyllingen viser at det er politisk vilje til å ta kontroll over naturressursene våre og at dette er fullt mulig innenfor EØS-avtalen, som er så viktig for norsk eksportindustri, slår Alfheim fast.