Strømkrisen: – Ren gambling å eksportere mer kraft nå

Frode Alfheim avbildet under EnergiRikokonferansen i Haugesund 7. august.
Frode Alfheim avbildet under EnergiRikokonferansen i Haugesund 7. august.

onsdag 8. august 2018

– Det at vi fortsetter å eksportere kraft, selv nå som fyllingsgraden nærmer seg historiske lavnivå, driver strømprisen unødvendig høyt opp og rokker ved folks tillit til norsk energipolitikk, sier Frode Alfheim i Industri Energi.

– Og det viser hvor viktig det er at vi har fått på plass en avtale om stans i videre kabelbygging.

Tirsdag 7. august snakket forbundsleder Frode Alfheim på EnergiRikekonferansen i Haugesund, som hvert år samler representanter fra kraft- og energibransjen, politikere og andre næringsaktører. Her advarte han mot prisøkende krafteksport og utenlandskabler, og tok til ordet for en energipolitikk for folk flest og industrien.

– Den voldsomme debatten EUs tredje energimarkedspakke og ACER i vinter, må sees i lys av frustrasjon som har bygd seg opp over mange år over den nasjonale kraftpolitikken som har blitt ført her til lands, sier Alfheim.

Regjeringen har gjennom flere år ført en målrettet politikk for å øke strømprisene gjennom å bygge flere utenlandskabler, utdyper han.

Fra alene til bred allianse

Industri Energi har i mange år stått relativt alene med å kjempe for å stoppe flere utenlandskabler, men nå er dette snudd på hodet.

– Vi har nå bred motstand, inkludert stortingsflertallet. Og vi har lykkes med å bygge opp en fantastisk allianse innad i LO og fagbevegelsen, sier Alfheim.

– Nå bør kraftbransjen respektere Stortingsflertallet og befolkningen, sier han, og understreker:

– En energipolitikk for folk flest og industrien, vil øke den folkelige oppslutningen om den.

Vant frem med kabelstans gjennom ACER-debatten

Debatten om EUs energibyrå ACER og den såkalte tredje energimarkedspakka skapte i vinter et enormt engasjement i befolkningen. For oss var det i denne debatten viktig å stanse videre kabelinvesteringer og den planlagte NorthConnect-kabelen fra England til Skottland.

– Det var en utrolig viktig seier vi fikk igjennom da EUs tredje energimarkedspakke og ACER ble behandlet i mars, sier Frode Alfheim.

– Vi lykkes med å kjempe frem en bred avtale i Stortinget om at det ikke blir flere kabler før vi har sett konsekvensene av de to som allerede er under bygging til Tyskland og England.

– Dermed fikk vi også stanset planene om å bygge eksportkabelen NorthConnect, forklarer han.

I tillegg slår avtalen fast at det er ingen tvil om at eierskapet tilhører det norske folk og skal forvaltes til det beste for allmennheten.

– Det er dette verdigrunnlaget norsk energipolitikk må bygge videre på, og det er dette som må ligge til grunn i de kommende diskusjonene om EUs fjerde energimarkedspakke, sier Alfheim.

Allerede i sommer kom beviset på hvor viktig det var

Denne sommeren har vist hvor viktig kabelstans-avtalen var for norsk energipolitikk.

– Tørrlagte vannmagasiner og de ekstreme strømprisene vi har fått i sommer, er synlige beviser på hvor viktig det er at vi vant frem med kravet om kabel-stans: Det siste folk flest og industrien trenger nå, er flere kabler som bare vil øke prisene ytterligere, sier Alfheim, og legger til:

– Det at vi fortsetter å eksportere kraft, selv nå som fyllingsgraden nærmer seg historiske lavnivå, driver strømprisen unødvendig høyt opp for forbrukerne og rokker ved folks tillit til norsk energipolitikk.

Eksporter til E24 om strømkrisen:– I verste fall må tungindustrien stanse produksjonen

Det er eksport av industriprodukter som virkelig skaper merverdi – ikke uforedlet vannkraft

Frode Alfheim legger stor vekt på vannkraft som viktig industriell innsatsfaktor, og at det er mye bedre å bruke den til å lage industriprodukter enn å eksportere den uforedlet.

–Det det som virkelig gir merverdi er eksport av foredlet kraft – altså eksport av de varene vi lager i den kraftforedlende industrien, som aluminium.

Vi trenger EØS-avtalen

Industri Energi vil i forbindelse med Vinterpakken (EUs fjerde energimarkedspakke) jobbe hardt for at avtalen i Stortinget følges opp slik at vi kombinerer en energipolitikk for folk flest i Norge med fortsatt stor oppslutning om EØS-avtalen.

– Slik kan vi sikre industrien både gode hjemlige rammevilkår, og stabil markedstilgang, sier Alfheim og presiserer:

– For la det bare være helt klart: Vi er for EØS og frihandelsavtaler. Som liten, eksportrettet økonomi er vi helt avhengige av den markedsadgangen det gir.