Gå sakte-aksjon i NorSea avverget: – Tillitsvalgte avgjørende

Etter uenigheter i lokale lønnsforhandlinger hos NorSea Logistics, var det planer om en gå sakte-aksjon med 45% lønn for 45% innsats. En avstemning med knapt flertall avverget aksjonen.

– Jeg er imponert over innsatsen til de lokale tillitsvalgte. Det er til syvende og sist deres innsats som ble avgjørende for at situasjonen ble løst før det ble aksjon, sier hovedtillitsvalgt Per Ståle Vågene i Industri Energi.

NorSea driver forsyningsbaser på Vestlandet, nærmere sagt i Florø, Dusavik, Tananger, Kristiansund og Stord, og betjener kunder som Equinor og ConocoPhillips. De fokuserer på forsyning til og fra offshore plattformer, inkludert transport av rør, mat og andre essensielle varer.

Per Ståle Vågene er lokal tillitsvalgt i Florø NorSea og hovedtillitsvalgt i NorSea Logistics. Foto: Privat.

Vågene forteller at fem Industri Energi-klubber, som består av totalt 334 Industri Energi-medlemmer, hadde lokale lønnsforhandlinger med bedriften i henhold til landbaseavtalen.

Forhandlingene endte i brudd og oppsagt lønnsmatrise, og en gå sakte-aksjon sto på blokka fra 7. august.

Bedriften ble kreativ i sine løsninger

– Vi begynte planlegging sammen med bedriften der vi opprettet diverse protokoller for hvordan gå sakte-aksjonen skulle praktisk gjennomføres, sier Vågene.

Han forteller at forhandlingsutvalget holdt en profesjonell tone med bedriften gjennom prosessen, men at det tilspisset seg litt etter hvert.

– Du kan si at jo nærmere vi kom 7. august så opplevde vi at bedriften ble mer og mer kreativ i sine løsninger, sier han.

Han nevner at det blant annet gjaldt omdisponering av personell.

54 prosent stemte JA, 46 prosent stemte NEI

Vågene forteller at de fikk et nytt og forbedret tilbud fra bedriften tre dager før aksjonen skulle starte.

– For at det siste tilbudet skulle gjelde, måtte det stemmes over og godkjennes, sier han.

NorSea sin landbase i Dusavik. Foto: Privat.

Resultatet til avstemningen ble et lite flertall der 54% var for, og 46% imot.

– I og med at resultatet ble så jevnt som det ble så sier jo det seg selv at ikke alle medlemmene våre er fornøyde, sier Vågene.

Han legger til:

– Men et flertall er fornøyd, og det er en generell tilfredshet. Det er både fordi at oppgjøret i seg selv er godt, og at verken bedriften eller medlemmene våre vil tape så mye som de ellers ville ha gjort hvis vi hadde gått inn i en dagsing situasjon.

Vågene forteller at han har hatt god kontakt med forbundet underveis, og han mener at Industri Energi var den ansvarlige aktøren som bidro til å forhindre en konflikt, takket være innsatsen fra de tillitsvalgte.