Hovedoppgjøret 2022: Enighet i forhandlingene for landbaseansatte

Industri Energi kom natt til torsdag til enighet med Norsk olje og gass i forhandlingene om landbaseavtalen.

Landbaseavtalen er en minstelønnsavtale, der forhandlingene fortsetter lokalt ute i de enkelte bedriftene.

-Vi er nå enige om et startpunkt for de lønnsmessige forhandlingene ute i bedriftene. Vi må avvente disse før vi ser det endelige resultat, sier Industri Energis forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud.

Det gjøres justeringer på minstelønnssatsene, overtidsarbeid, forbundsvise midler og på matpenger. Det ble også avtalt å fortsette utvalgsarbeid om å videreutvikle Landbaseavtalen.

Medlemmene på landbaseoverenskomsten jobber på forsyningsbaser langs hele kysten, som ASCO Norge, NorSea, Coast Center Base, Vestbase, Polarbase, CCB Mongstad, Helgelandsbase, KCA Deutag Drilling Norge, Kristiansundbase og Saga Fjordbase.

I tillegg er det flere tilslutningsbedrifter. Totalt er nær 1800 Industri Energi-medlemmer knyttet til avtalen.