Fornøyd at Norge vil satse strategisk på helsenæringen som eksport

Regjeringen la i dag fram 15 tiltak som skal bidra til å doble eksportinntektene for helsenæringen innen 2030. – Vi skal gå fra 22 milliarder i eksportverdi, til 50 milliarder i eksportverdi innen 2030, sa næringsminister Jan Christian Vestre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Forbundsleder Frode Alfheim er tilfreds med regjeringens lansering om å satse på eksport av helsenæringen.

– Norge må øke eksporten for å unngå å ende opp med å kjøpe mer fra utlandet enn det vi selger, sier han.

Forbundsleder Frode Alfheim. Foto: Egil Brandsøy.

Han forteller at denne satsingen, som er en del av regjeringens eksportreform “Hele Norge eksporterer”, er blant annet et resultat av langvarig innsats fra forbundet.

– Det er viktig å styrke helsenæringen for å styrke industrien og realisere betydelig verdiskaping, økt eksport, og skape lønnsomme arbeidsplasser, sier han.

– Det er bra at regjeringen imøtekommer forbundets medlemmer og bransjens krav og gir nødvendig oppmerksomhet til satsingen, legger han til.

IE&FLT, som representerer ansatte i den norske legemiddelindustrien, argumenterer for en økt satsing på helsenæringen og legemiddelproduksjon.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og næringsminister Jan Christian Vestre under lanseringen. Foto: Arild Theimann.

Spesialrådgiver Arild Theimann i forbundets samfunnspolitiske avdeling, påpeker at satsingen kan bidra til å sikre stabil tilgang til livsviktige medisiner og vaksiner, og viser spesielt til sårbarheten vi ble eksponert for under COVID-19-pandemien.

– En satsing på helseindustri og legemiddelproduksjon kan bidra til å sikre en stabil og pålitelig tilgang til livsviktige medisiner og vaksiner for befolkningen i Norge og i resten av verden, sier han.

Arild Theimann jobber som spesialrådgiver i IE&FLT. Foto: Egil Brandsøy.

Han ser på Norges fortrinn, som høyt utdanningsnivå, robust helseinfrastruktur, økonomiske ressurser, tilgang på råvarer, og globalt lederskap innen forskning og utvikling, som ideelle for å lykkes med å øke eksporten innen helseindustrien.