Følger opp den historiske streiken på vårsmøtet for samarbeidskomiteene i elektrokjemisk og aluminium

– Det er utrolig inspirerende og interessant når vi møtes fra så mange viktige hjørnesteinbedrifter fra hele landet, sier Jan Haugen, gjenvalgt leder for elektrokjemisk samarbeidskomite på konferansen.

Tillitsvalgte fra elektrokjemisk- og aluminiumsindustrien fra hele landet var samlet over tre dager på Gardermoen forrige uke.

-Samlingen har gått veldig bra. Vi har blant annet hatt en veldig god gjennomgang av oppfølgingen av den lokale sanksjonsretten som er og fortsatt kommer til å være det viktigste vi gjør i tiden som kommer, sier Haugen.

Lokal sanksjonsrett må på plass

Blant temaene som ble diskutert på samlingen, løfter Haugen spesielt den lokale sanksjonsretten som det viktigste. Etter fjorårets hovedoppgjør og den historiske streiken har fagforeninger og bedrifter innen elektrokjemisk overenskomst jobbet med å utrede hvordan dette kan innføres.

-Arbeidet med den lokale sanksjonsretten er en av hovedprioriteringene nasjonalt, og hovedpunktet ved denne konferansen er at vi skal samles og diskutere hvordan framgangen rundt dette går. Sanksjonsretten må på plass for å revitalisere forhandlingsinstituttet lokalt, og rett og slett sikre at arbeidstakarane skal få sin rettferdige del av kaka, påpeker Haugen.

Streikende ved Elkem Carbon. Foto: Atle Espen Helgesen

Gjennomgang av bedriftene

På samlingen presenterte de tillitsvalgte hvordan forholdene er på de ulike arbeidsplassene, og for kreativitetens skyld ble det gjort gjennom bilder denne gangen.

Flere syntes det var inspirerende med gjennomgangen, og mange fremhevet livsviktigheten som de ulike bedriftene har for både egne lokalsamfunn, men også for hele regioner og landet.

Fra Hydro sitt aluminiumsverk i Årdal kunne fornøyde tillitsvalgte meddele forsamlingen at man hadde fått på plass tilpasset arbeidstøy og unisex arbeidstøy, noe den lokale klubben har jobbet for i mange år, og som nå gjør arbeidet både tryggere og mer behagelig for de ansatte. Cay Nordhaug fra Industri Energi sitt arbeidsutvalg mente at dette var kjempegodt å høre, og oppfordret alle de tillitsvalgte til å ta tak i dette på bedriftene man kom fra.

Resolusjoner fra samlingen

I løpet av samlingen kom det flere ganger uttrykk for at selv om Industri Energi er et partipolitisk uavhengig forbund, så er det absolutt ikke et upolitisk forbund. Dette ble spesielt tydelig i form av de ulike uttalelsene som ble vedtatt av samlingen (disse ligger som vedlegg nederst i artikkelen).

De fire resolusjonene som ble enstemmig godkjent av komiteene handlet om strøm, fordømmelse av Russland sitt angrep på Ukraina, at partene i arbeidslivet må arbeide for at alle skoler i Norge blir dyskelsivennlige og en solidaritetserklæring til fagforeningskameratene i SLB UK i deres kamp for tariffavtale.