Streik i elektrokjemisk industri

– Vi forsøkte alt vi kunne for å komme til enighet, men motparten på sin side viste lite forhandlingsvilje, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Meklingen med Norsk Industri på elektrokjemisk overenskomst endte derfor i streik lørdag kveld, etter 18 timer på overtid hos Riksmekleren i Oslo.

1422 Industri Energi-medlemmer går ut i streik fra arbeidstidens start mandag morgen (se hele streikeuttaket nederst i saken).

Det sentrale kravet for Industri Energi var å styrke de lokale forhandlingene i overenskomsten.

Forbundsleder Frode Alfheim ledet forhandlingene. Foto: Egil Brandsøy.

– De tillitsvalgte i bransjen har i en årrekke erfart at de lokale lønnsforhandlingene ikke gjennomføres som reelle forhandlinger. Siden 2016 har dette vært et sentralt tema i hovedoppgjørsforhandlingene, uten at situasjonen har bedret seg. Det er en situasjon vi ikke lenger kan akseptere, sier Alfheim.

Han viser til at ved flere av bedriftene på overenskomsten har ansatte og tillitsvalgte stått last og brast med bedriften sin i krevende tider og blant annet tatt initiativ til nulloppgjør for å berge bedriftenes konkurranseevne, mens våre medlemmer ikke blir møtt med samme velvilje i gode tider.

Industri Energi løftet derfor inn krav om verktøy for å styrke de lokale tillitsvalgte i møte med sine bedrifter. Dette har arbeidsgiverne vært totalt uvillige til å diskutere.

– Vi har hele veien vært konstruktive, men arbeidsgiverne nekter fullstendig å se på hvordan vi sammen kan videreutvikle det lokale partsarbeidet, konstaterer Alfheim.

Heller ikke når det kom til økonomiske krav var Norsk Industri villige til å bevege seg.

– Bransjen går med historisk høye overskudd og pengene renner inn. Jeg er rett og slett skuffet over ikke å få et tilbud som speiler dette etter flere døgn med mekling, sier Alfheim.

Pressekontakt for streiken er: Johnny Håvik (kommunikasjonssjef). Tlf. 95125713 eller e-post johnny.havik@industrienergi.no

Informasjon til medlemmer og tillitsvalgte som omfattes av streiken

Industri Energi er svært godt forberedt på streik. Er du tillitsvalgt og lurer på noe i forbindelse med streiken, når du den sentrale streikekomiteen på streik@industrienergi.no, eventuelt forbundssekretær Ronny Kristoffersen på tlf. 932 01 846.

Er du medlem i en bedrift som er tatt ut i streik og har spørsmål, vent på informasjon fra din lokale fagforening. Les også vårt streikehefte.

Nedkjøringsplaner

Alle bedrifter som er tatt ut i streik har egne nedkjøringsplaner. Disse beskriver hvordan produksjonen skal stanses i forbindelse med streiken. Disse er drøftet lokalt mellom tillitsvalgte og bedrift.

1422 Industri Energi-medlemmer i følgende bedrifter er i streik fra arbeidstidens start mandag morgen:

Boliden Odda AS – 255

Elkem ASA Salten Verk – 169

Elkem ASA Rana – 89

Elkem ASA Thamshavn – 131

Eramet Norway AS avd. Sauda – 142

Elkem Carbon AS avd. Carbon – 46

Glencore Nikkelverk AS – 328

Wacker Chemicals Norway AS – 137

Washington Mills AS – 97

Aartun Transport avd. Smelteverket AS (tilslutningsavtale) – 28

Totalt: 1422

Industri Energi har i tillegg varslet plassoppsigelse for ytterligere 2801 medlemmer innen aluminiumsindustrien. Streiken kan derfor trappes opp.

Elektrokjemisk overenskomst omfatter cirka 7600 Industri Energi-medlemmer.

Hvordan skal du forholde deg ved streik? Les vårt streikehefte her.