Fem krav til ny regjering for å øke eksportpotensialet til Norge

Industri Energi og Norsk Industri samler seg rundt fem krav til regjeringen. – Skal vi opprettholde dagens velferdsstat, må norsk eksport dobles innen 2040, sier Terje Valskår.

Samarbeidet mellom Industri Energi og Norsk Industri heter «Velg Norsk Design», og har som mål å styrke norsk design- og ferdigvareindustri. Industrien kjennetegnes av sterke merkevarer basert på god kvalitet, høy funksjonalitet, bra design og bærekraftig produksjon.

Det er en betydelig næring med over 7700 bedrifter og 60 000 svært kompetente ansatte over hele landet.

Nå har de samlet seg rundt fem krav til ny regjering med mål om å videreutvikle denne tradisjonsrike bransjen.

Velg Norsk Design
Samarbeidskomiteen for møbel var i Ålesund for å diskutere de fem kravene. Foto: Inger Hoff.

Norge må doble eksporten

– Bakgrunnen for kravene er at Norge i dag har en eksportandel på 6 %. I motsetning er våre naboland Sverige og Danmark oppe i henholdsvis 24 % og 25 %. Danmark og Sverige viser at konkrete politiske grep kan øke eksportandelen betydelig, sier nestleder Valskår.

Partene mener at bransjen vil få et solid løft gjennom økt eksport. De håper at innspillene – som er sendt over til AP, SP og SV – blir fulgt opp.

– Nå har vi muligheten til å vise hvor sterkt trepartssamarbeidet er i landet vårt. En dobling av eksport fra denne bransjen gir 100 000 sysselsatte og eksport for over 100 milliarder NOK i året. Det er stor gevinst for Norge, påpeker Valskår.

Egil Sundet, bransjesjef i Norsk Industri, sier at kravet om nye og sterkere eksportvirkemidler er sentralt.

– Konkret ønsker vi et eget eksportkontor for bransjen som skal tilby virkemidler og aktiviteter innen risikoavlastning, markedsinnsikt og profilering av norske designprodukter ute.

Norsk Industri
Egil Sundet – Bransjesjef i Norsk Industri. Foto: Kristian Hansen.

Han påpeker at bransjen har alt for dårlige rammevilkår, og at det må investeres i et samarbeid hvis partene skal få til ambisjonen om å doble eksporten fra 6 til 12 % andel.

– En slik eksportvekst krever sterkere og nye virkemidler. Samtidig ser vi at det er mulig med eksemplene fra våre naboland hvor det har vært satset både på eksporttiltak og deretter på investeringsordninger, som har gjort at de har skapt mange nye arbeidsplasser.

Håper på et trepartssamarbeid

Samarbeidet er bygd opp av tillitsvalgte innenfor møbel, glass og keramisk, og bransjeforeningen for designindustrien.

En av de tillitsvalgte, Atle Berntsen i Ekornes Beds AS, er optimistisk på at det vil bli et fremtidig samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten – altså et trepartssamarbeid.

– Samarbeidet mellom Industri Energi og Norsk Industri har fungert utmerket. De har jobbet tett sammen mot det politiske, også før valget. De kommer til å presse på videre, og jeg har stor tro på et trepartssamarbeid.

Tillitsvalgt
Atle Berntsen (t.v) med eier av Ekornes, Ruihai Zhao (t.h).

Han er ikke i tvil om at kravet om tilrettelegging for økning av eksport er det aller viktigste kravet til regjeringen.

– Vi har mange små og mellomstore bedrifter i disse bransjene. De trenger vekst og det er ikke nok å være kun i det norske markedet.

Han påpeker at markedet er drevet av sterkt prispress, og at det derfor er viktig med eksport til markeder som er større og mer profitable.

– Bedrifter med bedre inntjening kan gjøre viktige investeringer slik at både arbeidsplasser og lønnsevne sikres for fremtiden.

Egil Sundet i Norsk Industri sier at likere konkurransevilkår må til for å få en vekst i produksjon, sysselsetting og eksport. Og at et trepartssamarbeid er helt nødvendig for å lykkes.

– Nå får vi en regjering som jeg tror vil ta en tydelig posisjon på at Norge må få til økonomisk vekst i andre sektorer enn de som har båret oss, og som sikkert vil være der lenge ennå, og da kan vi spille en rolle og være en del av løsningen!

En norsk eksportmotor

Nestleder i Industri Energi, Terje Valskår, mener også at design- og ferdigvareindustrien kan gå foran som et godt eksempel.

– Eksportverdien faller hvert år, og snart får Norge et handelsunderskudd. Disse tiltakene viser at vi kan snu trenden, og at design- og ferdigvareindustrien kan bli en norsk eksportmotor, og en ledestjerne, i arbeidet med å øke eksportandelen i Norge.

– Vi må kontinuerlig ruste oss for fremtiden og styrke velferdsstaten vår. Tanken om en felles velferdsstat henger tett sammen med den norske modellen og kjerneverdier som høy sysselsetting, velferd for alle og et organisert arbeidsliv. Dette er idealer vi er stolte av i Norge og som vi virkelig må satse på fremover, avslutter Valskår.

Her er kravene:

1. Etablere et eksportkontor for design- og ferdigvareindustrien og at dagens eksporttiltak styrkes og koordineres på en bedre måte.

2. Opprette et FoU – program for forretningsdrevet innovasjon.

3. Etablere et kompetansesenter for designindustrien, herunder møbel, tekstil, mote og sport, for å styrke design- og ferdigvareindustriens konkurransekraft.

4. Øke rammene for investeringstilskudd, som er viktig for å sikre industriinvesteringer i bransjer som design- og ferdigvareindustrien.

5. Sikre norsk innhold i offentlige bygg/innkjøp.