Møbel, glass og keramisk setter seg store mål for fremtiden

– Industriinvesteringene er alt for lave i Norge. Vi må få dem opp, sa CEO i Vestre AS Jan Christian Vestre, under en samling arrangert av Industri Energi – der tillitsvalgte representanter fra bedrifter innen møbel, keramisk og glass deltok.

Tradisjonelt sett har tillitsvalgte og representanter fra møbel, glass og kermaisk i Industri Energi tilhørt hver sin samarbeidskomite.

Men gjennom et felles samarbeidsprosjekt, sammen med Norsk Industri, ved navn «Velg Norsk Design» har de nå funnet ut at de bør utvikle et tettere samarbeid for å definere tydeligere og klarere mål. Og målene er store:

For det første må norsk eksport økes innen 2040 for å trygge eksisterende og skape nye arbeidsplasser, for det andre må det være et fokus på norsk kulturarv, for det tredje må det satses fornybart, og sist men ikke minst: industrien må gjøres mer attraktiv for unge fremtidige industriarbeidere.

Alle samlet fra møbel, kermisk og glass. Fra venstre: Terje Valskår (IE), Arne Geir Mehl (IE), Einar Olsvik (IE) Inger Hoff (IE), Ann Rustad (Svanebeds), Runa Busch (Fora Form), Jan Erik Weisten (Hadeland), Vidar Schanke (Formfin), Robert Janitz (Huseby), Gry Espeland (Figgjo) og Bente Johnsen (Stressless). Foto: Egil Brandsøy

Hjørnesteinsbedriftene må overleve

Runa Busch, som er tillitsvalgt i møbelkjeden Fora Form, understreker at det er viktig å ta vare på den norske kulturarven og tradisjonene innenfor alle ferdigvareprodukter i Norge.

– Det er porselen, det er glass, det er møbel, det er ski. Det er masse. Vi har masse å tilby. Vi må holde på våre tradisjoner. Verden forandrer seg produksjonsmessig, men vi må beholde arbeidsplassene våre og hjørnesteinsbedriftene må overleve, sier hun og fortsetter:

– Jeg kommer selv fra en bedrift som startet opp i 1929. Vi er 91 år, og vi vil leve i 91 år til!

Videre mener hun at det er viktig å levere kvalitet, og være i toppsjiktet med markedsføringen av industrien.

– Ja vi er dyre, men vi leverer kvalitet, og det er bærekraftige produkter. Det er viktige verdier, sier hun og har en oppfordring:

– Vi må derimot bli flinkere å markedsføre oss ut.

Runa Busch fra Fora Form, med Youngstorget i bakgrunnen. Foto: Egil Brandsøy

Noen som har fått det til

Da konsernsjef i møbelprodusenten Vestre AS, Jan Christian Vestre, holdt sin tale, kunne han vise til konkrete resultater. Vestre har vært i fronten med å satse på grønn industri innen møbel i Norge, og han argumenterer for at hele Norge bør gjøre det samme.

– Det må gå an å drive lønnsomhet på en bærekraftig måte, med langsiktige verdier. I Vestre bygger vi fasader som aldri har blitt gjort i verden. Vi håper de andre følger i våre fotspor med grønn utvikling. Tenk på hva vi sammen kan få til, sier han.

– Vi må inspirerere ungdommen

CEO i Vestre As, Jan Christian Vestre holder foredrag i forbundsstyresalen til Industri Energi. Foto: Egil Brandsøy

Et annet poeng som kommer frem er at det viktig å markedsføre grønn industri på en bedre måte, og dermed gjøre industri mer attraktiv for neste generasjon.

– Vi har lyst å inspirere unge folk. Vi vil at de unge skal ha lyst til å jobbe i industrien. Da nytter det ikke å gjemme oss bort, vi må vise oss fram. Vi må være en åpen og spennende industri, og kanskje de unge vil bli inspirert til å bli industriarbeidere når de blir voksne.

Runa Busch er imponert over det Vestre har fått til.

– Helt utrolig. Før han kom satt vi her og diskuterte hvilke mål vi skal ha og hva vi kan gjøre, og hva som er viktig for oss. Det har han allerede bevisst at det går an. Vi er inne på det samme, men han er et steg framfor, han har utført noe og han har klart det.

Investeringen i norsk fastlandsindustri må økes

Jan Christian Vestre (i midten) sammen med Jonas Gahr Støre (t.v) og Frode Alfheim (t.h) på The Plus tidligere i år. The Plus er en moderne møbelfabrikk som Vestre har i byggefasen, som satser på å bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv produksjon. Foto: Egil Brandsøy.

Det var ikke bare idylliske fremtidsutsikter på samlingen. Jan Christian Vestre tok opp konkrete mål som Norge må sikte mot.

– Industriinvesteringene er alt for lave i Norge. Vi må få dem opp. Vi trenger rett og slett et nasjonalt mål om å doble vår fastlandsindustri.

Og når det gjelder eksport:

– Vi har tapt eksportverdi over de siste 20 årene. Snart vil vi oppleve et handelsunderskudd, siden eksporten faller hvert år. Vi må ha eksport for å betale for importen.

Og slik avsluttet en samling som for alvor bekrefter de felles mulighetene og utfordringene norsk design- og ferdigvareindustri har i årene fremover.