Arendalsuka: -Europa har blitt viktigere for oss de siste to-tre årene

-Europa har de siste årene blitt viktigere for Norge og norsk industri. Vi må derfor være aktivt til stede i utformingen av europeisk politikk. Det var klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim og forbundsleder Frode Alfheim enig om på Arendalsuka.

Industri Energi arrangerte torsdag en samtale med de tre i Arendal. Utgangspunktet var hva Norge skal gjøre når EU overhaler energi- og klimapolitikken.

Arrangementet trakk fullt hus med 120 deltakere.

-Det som skjer i Europa er uhyre viktig for Norge, siden 70 prosent av alt vi eksporter går til Europa. Vi er derfor helt avhengig av et Europa som er oppe og går, ellers er det dårlig nytt for oss, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

Han viser til starten av koronapandemien da europeisk bilindustri plutselig kuttet i produksjonen. – Det fikk umiddelbart følger for både Hydro og Alcoa, der vi raskt måtte ut og be myndighetene om å vurdere omfattende tiltak, sier Alfheim og understreker at forbundet ikke kan drive europapolitikk fra Norge.

Vi må være til stede i Europa

-Vi må være i Europa hele tiden for å samhandle med andre norske aktører, både myndigheter og næringsliv. Og vi må samarbeide med våre europeiske fagforeningskamerater. Derfor har vi etablert et eget europakontor i Brussel som jobber med europasaker hele tiden, sier han.

Hydro har kontor i samme bygg som Industri Energi i Brussel, og konsernsjef Hilde Merete Aasheim er tydelig på hvor viktig det europeiske markedet og EU-politikk er for selskapet. – Norge er en stormakt på aluminium i Europa med 40 prosent av den totale europeiske produksjonen, sier hun.

Hilde Merete Aasheim, konsernsjef i Hydro. Foto: Egil Brandsøy

Hun viser til at Europa har mål om å bli karbonnøytralt og at Hydro hele tiden strekker seg etter lavest mulig karbonavtrykk. – Der er Norge ledende, siden vi har karbonfri kraft, men vi jobber mot å kutte utslippene våre ned mot null, sier Aasheim.

Europa er industriens livline

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) understreker at Europa er industriens livline. -Norge er dypt integrert i det som skjer i Europa og det som skjer der er positivt for oss, sier Eide. Han understreker at globalisering har gått kraftig tilbake de siste årene, særlig etter Russlands invasjon av Ukraina.

-Det gjør Europa enda viktigere for Norge. Norske myndigheter, norsk næringsliv, men også norske fagforeninger bør derfor være enda tettere på det som skjer i EU, sier han og viser til at EØS og EUs «Green deal» gjør at klimautslipp vil prises likt for Norge og resten av Europa.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Egil Brandsøy

Han understreker også at EUs ambisjon om klimanøytralitet og stadig færre kvoter vil gjøre det stadig dyrere å slippe ut CO2, også for norske aktører. – Det er bra for Norge, siden vi ligger langt framme på klimavennlig teknologi og karbonfangst og -lagring.

Utviklingen skjer stadig fortere

Barth Eide er tydelig på at utviklingen i europeisk klima- og industripolitikk, og ikke minst teknologiutvikling skjer fort. -Målet er at det grønne skiftet skal skape nye arbeidsplasser i Europa. Og særlig Tyskland har store ambisjoner om å ta i bruk mer norsk gass og hydrogen.

Hilde Merethe Aasheim, Espen Barth Eide og Frode Alfheim diskuterte Europa på et Industri Energi-arrangement i Arendal. Foto: Egil Brandsøy

Hydrosjef Aasheim har samme inntrykk og slår fast at Tyskland er ekstremt viktig. Mens Frode Alfheim legger til at Industri Energi nylig har fått på plass en samarbeidsavtale med tysk fagbevegelse.

-Tyskland blir klart viktigere for oss i Industri Energi. Samtidig er det tragisk at Storbritannia valgte å trekke seg ut av EU. Vi hører nå fra våre britiske fagforeningskamerater at arbeidsplassene der forvitrer for hver dag, sier han og understreker at det ville vært en katastrofe for Norge om vi ikke hadde hatt EØS-avtalen.