Tillitsvalgte fikk innblikk i hvordan forbundet jobber for medlemmene fra EU-hovedstaden

Deltakerne på årets Europaskole utenfor Europaparlamentet i Brussel. Foto: Atle Espen Helgesen
Deltakerne på årets Europaskole utenfor Europaparlamentet i Brussel. Foto: Atle Espen Helgesen

fredag 7. februar 2020

Industri Energi arrangerte denne uka Europaskolen for lære våre tillitsvalgte hvordan EU-systemet er bygd opp, gi de innblikk i viktige politiske prosesser og vise hvordan forbundets Europa-kontor jobber for medlemmene.

Tillitsvalgte Margunn Sundve fra Hydro Karmøy og Torleif Sand fra Hydro Årdal er med på Europaskolen for å lære mer om hvordan EU-systemet er bygd opp og se «hvordan ting henger sammen».

-Vi får iblant spørsmål fra medlemmene om hvorfor Industri Energi har kontor i Brussel. Gjennom dette kurset ser vi hvorfor og samtidig lærer vi hvordan det som skjer her påvirker oss hjemme. Det pågår nå en rekke saker i EU-systemet som vil få direkte innvirkning for våre arbeidsplasser, som for eksempel CO2-kompensasjonsordningen for industrien og EUs «Green Deal», sier de.

Også leder i Modu-klubben i KCA Deutag, Kristian Enoksen, mener kurset er viktig, spesielt fordi deltakerne får oppleve hvorfor Industri Energi er tilstede med eget kontor i EU-hovedstaden.

– Samtidig lærer vi om det som skjer i EU innen både arbeidslivs- og næringspolitikk. Og vi blir bevisst på at det som skjer her i Brussel har stor betydning for våre medlemmer i Norge, sier Enoksen.

Største eksportforbund

Områdeleder Barbro Auestad og leder for Brusselkontoret Geir Seljeseth på seminaret om “The Green Deal”. Foto: Atle Espen Helgesen
Områdeleder Barbro Auestad og leder for Brusselkontoret Geir Seljeseth på seminaret om “The Green Deal”. Foto: Atle Espen Helgesen

Områdeleder Barbro Auestad understreker at Industri Energi er det største eksportforbundet i Norge, og at hele 80 prosent av den norske eksportverdien kommer fra bedrifter som forbundet organiserer.

-EU er vår største handelspartner og EØS-avtalen er svært viktig for våre medlemsbedrifter, fordi den sørger for sømløs handel med det europeiske markedet, sier hun.

Industri Energi har arrangert Europaskolen i Brussel annen hvert år siden 2013, nettopp for å lære tillitsvalgte hvordan EU er bygd opp og vise de hvordan forbundet jobber ved Europakontoret i Brussel.

På årets kurs var det i underkant av 20 deltakere fra fastlands- og offshoreindustrien. I løpet av fire dager møtte de Norges EU-ambassadør Rolf Einar Fife, ble oppdatert på hva som skjer innenfor arbeidslivsområdet av arbeidsråd Mona Næss og traff representanter fra LO og norsk næringsliv som jobber i Brussel. De var også i Europaparlamentet, deltok på seminar om EUs «Green Deal» og besøkte Natos politiske hovedkvarter.

-Hjemme underkommuniseres betydningen av det som skjer i Brussel i norsk arbeids- og hverdagsliv. Ved å være tilstede her får vi tidlig innblikk i konkrete saker som får påvirkning både på hverdagen og arbeidsdagen hjemme, sier Geir Seljeseth som leder Industri Energis Europa-kontor.

Lyttepost og påvirkningsagent

Deltakerne fikk se og ble informert om Europaparlamentets rolle. Foto: Atle Espen Helgesen
Deltakerne fikk se og ble informert om Europaparlamentets rolle. Foto: Atle Espen Helgesen

Seljeseth forklarer at kontoret fungerer som en lyttepost og påvirkningsagent for våre medlemmer. – Ved å arrangere Europaskolen får vi lært videre til våre tillitsvalgte hvordan systemet er bygd opp og hva som rører seg i Brussel. Det er ingenting vi tjener så mye på som å ha velinformerte tillitsvalgte, sier han.

I løpet av kurset lærer deltakerne hvordan prosesser i EU-systemet foregår og hvordan vi som forbund har mulighet til å påvirke disse.

Som eksempler på viktige saker Industri Energi har jobbet med i Brussel nevner Seljeseth offshoredirektivet, næringsutvikling i nord, det felleseuropeiske helikopterregelverket (Hofo), karbonfangst og –lagring og CO2-kompensasjonsordningen for industrien.

–Dette er saker som har stor betydning for våre medlemmer. Ved å tidlig klare å fange opp hva som rører seg og aktivt mobilisere har vi klart å påvirke prosesser og tilpasse regelverket, sier han.

Seljeseth viser til at det i tiden framover kommer et stort spenn av saker i EU.Han peker spesielt på «The European Green Deal», som skal sørge for at den europeiske unionen blir klimanøytral innen 2050.

– «Green Deal» vil i stor grad styre hvilke bedrifter som overlever og hvilke nye bedrifter som vil oppstå i tiden framover. Avtalen vil således ha enorm betydning for våre medlemmer og deres bedrifter, sier han.

I forbindelse med Europaskolen arrangerte Industri Energi et seminar om «Green Deal» som var åpent for hele det norske miljøet i Brussel. Arrangementet vakte stor interesse i EU-hovedstaden og trakk fullt hus med 80 deltakere.

-Vi ser at det er stort behov for mer kunnskap om denne avtalen som vil legge premissene for framtidens arbeidsliv i hele Europa, inkludert i Norge, sier han.

Viktig å bygge allianser

Tillitsvalgte Margunn Sundve fra Hydro Karmøy og Torleif Sand fra Hydro Årdal var godt fornøyd med Europaskolen. Foto: Atle Espen Helgesen
Tillitsvalgte Margunn Sundve fra Hydro Karmøy og Torleif Sand fra Hydro Årdal var godt fornøyd med Europaskolen. Foto: Atle Espen Helgesen

Geir Seljeseth understreker at det også er viktig for Industri Energi å bygge allianser i Brussel.

–Vi er aktivt med i det såkalte «Team Norway». Og når hele det norske miljøet her med arbeidstakerorganisasjoner (LO/Industri Energi), bedrifter (Equinor, Hydro, NHO med flere) og myndighetene står sammen, så blir vi sterke og en faktor som bli lyttet til.

-I tillegg er vi med i den globale industriarbeiderføderasjonen Industri All som har hovedkontor her, og vi har et nært samarbeid med LOs Brussel-kontor, sier Seljeseth.

Han understreker at Europakontoret vil legge til rette for at klubber og tillitsvalgte kan komme hit for å bygge kunnskap og kompetanse. – Det er nyttig begge veier, da lærer også vi hva de tillitsvalgte er opptatt av, sier han.