Enstemmig landsstyre anbefaler sammenslåing med FLT og kaller inn til ekstraordinært landsmøte

Landsstyret har behandlet spørsmålet om sammenslåing med FLT. Der ble det enstemmig vedtatt at landsstyret anbefaler sammenslåing med Forbundet for Ledelse og Teknikk.

– Dette er en historisk dag for oss! Jeg er utrolig glad for at det er et samlet og enstemmig landsstyre som anbefaler sammenslåing med FLT, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Det nye storforbundet vil fra oppstarten representere rundt 80.000 medlemmer.

– Vi blir et av de største og sterkeste faglige fellesskapene i LO og i Norge, sier Alfheim.

– Sammen vil vi på vegne av våre medlemmer få enda sterkere påvirkningskraft innen lønns- og arbeidsvilkår, tariffutvikling, fagligpolitiske saker og samfunnspolitisk gjennomslag. Det handler om medlemmenes arbeidshverdag – og velferd for seg og sine, utdyper han.

Les også: Slik blir det nye forbundet

Praktisk informasjon

Det ekstraordinære landsmøtet finner sted på Gardermoen 15. november.

Alle avdelinger, som etter vedtektene har representasjon til landsmøtet, vil i løpet av dagen motta innkalling og informasjon om påmelding.

Det er opprettet en egen nettside for landsmøtet. Her vil all informasjon om landsmøtet legges ut fortløpende, inkludert sammenslåingsdokumentet.

Selve landsmøtet vil sendes direkte på nett, slik at alle interesserte vil kunne følge det.