Dialog med Ptil om sikkerhetssituasjonen på sokkelen

Industri Energi hadde onsdag møte med Petroleumstilsynet (Ptil) om droner og sikkerhetssituasjonen på sokkelen. -Det er nødvendig at vi holder hverandre orientert om denne spesielle situasjonen, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø i Industri Energi.

Industri Energi tok initiativ til møtet for å høre mer om hvordan Petroleumstilsynet, andre myndighetsorganer og operatørselskapene håndterer situasjonen med droner og andre sikkerhetsutfordringer som følge av krigen i Ukraina.

-Vi ønsket også å få en orientering om ansvarsfordelingen mellom de ulike aktørene, sier Fjeldsbø.

Med på møtet var blant andre leder i sokkelforeningen i Equinor, Per Steinar Stamnes og Torstein Sandven, helikopterpilot og medlem av arbeidsutvalget i LOs helikopterutvalg.

Partsamarbeidet fungerer

Henrik Fjeldsbø er fornøyd med at Ptil virker oppdatert om situasjonen og at partssamarbeidet fungerer i en ekstraordinær situasjon som nå.

Henrik Solvorn Fjeldsbø. Foto: Atle Espen Helgesen

– Vi fikk utvekslet informasjon og overlevert våre bekymringer. Vi hadde også en nyttig prat om hvilke utfordringer droner rundt installasjonene representerer for helikoptertrafikken, sier han.

Fjeldsbø har forståelse for at det ikke er alt myndighetene kan fortelle.

Synlig tilstedeværelse

Ulovlig droneaktivitet rundt offshoreinstallasjoner startet i sommer og aktiviteten økte utover september. Industri Energi gikk da ut i media og krevde mer synlig tilstedeværelse fra Forsvaret på sokkelen, for å avskrekke og berolige.  

Det ble umiddelbart tatt tak i fra regjeringens side. Siden har Kystvakt, Marine og Luftforsvaret vært hyppig å se ute ved offshoreinstallasjonene.

Fjeldsbø forsikrer at Industri Energi vil følge nøye med på sikkerhetssituasjonen på sokkelen og ved landanleggene framover.