Uakseptabel droneaktivitet ved flere innretninger på sokkelen

Denne uken ble det kjent at det har blitt observert ulovlig dronevirksomhet ved Equinor sine innretninger ved flere anledninger siden i sommer. Industri Energi tar dette på største alvor, og understreker at slik ulovlig aktivitet kan gå utover medlemmenes sikkerhet.

Industri Energi Equinor Sokkel fikk i sommer kjennskap til at det var blitt observert en drone ved Johan Sverdrup-feltet. Senest i forrige uke ble våre tillitsvalgte i selskapet kjent med en ny observasjon ved en annen innretningen.

-Å ha uidentifiserte droner ved og rundt våre innretninger er ikke noe vi ønsker. Spesielt i forhold til sikkerheten for våre medlemmer som flyr helikopter til og fra arbeid, sier leder i sokkelforeningen i Equinor, Per Steinar Stamnes.

Fare for folk og helikoptertrafikken

Henrik Fjeldsbø, forbundssekretær for helse, miljø og sikkerhet i Industri Energi, påpeker at slik ulovlig droneaktivitet rund installasjonene på sokkelen er fullstendig uakseptabel.

-Slik droneflyging kan være en fare for installasjonene, mennesker og ikke minst for helikoptertrafikken. Vi vet det har vært flere slike hendelser siden i sommer, men vi vet ikke hvem som styrer dronene eller hva som er på disse, sier Fjeldsbø.

Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø sier ulovlig droneaktivitet kan være fare for sikkerheten. Foto: Atle Espen Helgesen

Han understreker at det er en spent situasjon i Europa med krigen i Ukraina og at det er nødvendig å være oppmerksom på mistenkelig aktivitet, særlig rundt offshoreinstallasjonene som forsyner kontinentet med energi.

Sokkelforeningen har tatt saken opp med selskapet

Sokkelforeningen i Equinor har hatt møte med flysikkerhetsseksjonen i Equinor og tatt saken opp med undersøkelse og produksjon på norsk sokkel (UPN) sitt arbeidsmiljøutvalg denne uken.

-Vi ønsket status og en tilbakemelding på hvordan Equinor agerer på slike hendelser, sier Per Steinar Stamnes, leder i sokkelforeningen.

Per Steinar Stamnes leder sokkelforeningen i Equinor. Foto: Atle Espen Helgesen

Tilbakemeldingen fra Equinor-ledelsen er at den har satt i gang undersøkelser for å finne ut hvem som flyr dronene. Om det er privatpersoner fra fartøy i området, eller eventuelt andre aktører.

-Vi er fornøyd med responsen fra Equinor. Det jobbes også med å få laget en egen retningslinje for varsling til helikopterselskapene, men også til politi og myndigheter ved ulovlig droneaktivitet. Vi må ha kontroll på det som skjer rundt våre innretninger for å opprettholde en god sikkerhet, sier Stamnes.